​​ÁLLAMPOLGÁRSÁG

Honosítási kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani, előzetes időpontfoglalás alapján.

Az időpontfoglalás ingyenes, azért semmilyen esetben nem számítunk fel külön díjat.

Időpontfoglalás

 

Egyszerűsített honosítási kérelmek

Az egyszerűsített honosítással kapcsolatos részletes tudnivalókat a https://www.keh.hu/allampolgarsagi_ugyek/1511-Allampolgarsagi_ugyek&pnr=1 weboldalon találhatják meg.

A nyelvi követelmények tekintetében fontos, hogy a kérelmező kommunikációs szinten értse és beszélje a magyar nyelvet, honosítási kérelmét önállóan, segítség nélkül elő tudja terjeszteni, az ügyintéző által feltett egyszerű kérdésekre önállóan, rövid mondatokban válaszolni tudjon. A kérelem-nyomtatvány része egy kézzel írt, magyar nyelvű önéletrajz. A középfokú, magyar nyelven történő kommunikáció elvárás. A kommunikáció kétoldalú, azaz mind a megértésnek, mind a kifejezőképességnek középfokon kell állnia. Amennyiben a nyelvtudás ellenőrzésekor Ön a kellő szintet nem éri el, honosítási kérelmében nem számíthat pozitív döntésre.


Az egyszerűsített honosítási eljárással egyidejűleg a kérelmező külföldön történt anyakönyvi eseményeinek (születés, házasság, válás, házastárs halálesete) anyakönyvezése iránti kérelmet is elő kell terjeszteni.

A kérelemhez szükséges nyomtatványok letölthetők itt:

A kérelem benyújtásához szükséges iratok:

 • kitöltött kérelem és adatlapok
 • érvényes útlevél
 • születési anyakönyvi kivonat (a török hatóságoktól a Formül A nevű nyomtatvány)
 • házassági anyakönyvi kivonat (a török hatóságoktól a Formül B nevű nyomtatvány)
 • szükség esetén magyar felmenőit igazoló támogató dokumentumok
 • 1 db színes igazolványkép

Azon ügyfeleinknek, akik felkészületlenül érkeznek az ügyintézésre, nem hozzák a megfelelően kitöltött nyomtatványokat, sajnos nem tudjuk átvenni a kérelmét, ezért új időpontot kell foglalniuk.

Az egyszerűsített honosítási eljáráshoz kapcsolódóan szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a folyamatban lévő ügyekben a konzulátus nem tud az ügy állásáról tájékoztatást adni.

A köztársasági elnök pozitív döntése esetén a honosítási okirat megérkezése után a megadott elérhetőségeken értesítjük a kérelmezőt az állampolgársági eskü várható időpontjáról.

Útlevélkérelmet a honosítás után a főkonzulátuson előzetesen foglalt időpontban lehet benyújtani. Az útlevélkérelem benyújtásával kapcsolatos információk az "Útlevél ügyek” menüpont alatt találhatók. 

 

 Magyar állampolgárság megállapítása

 

Állampolgárság megállapítása iránti kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani, előzetes időpontfoglalás alapján.

Időpontfoglalás

Magyar állampolgárság fennállásának megállapítása ügyében a Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztálya rendelkezik hatáskörrel.

Az állampolgársági vizsgálat átlagosan 8-12 hónapot vesz igénybe, amelyet a főkonzulátusnak nem áll módjában meggyorsítani. Ha ügyének állásáról pontosabb információt szeretne kapni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a magyarországi hatósággal.

Az állampolgárság vizsgálatával egyidejűleg a kérelmező külföldön történt anyakönyvi eseményeinek (születés, házasságkötés, válás, házastárs halálesete) anyakönyvezése iránti kérelmet is elő kell terjeszteni. Ez esetben az állampolgárság megállapítása után az eljáró hatóság elkészíti a magyar születési- és adott esetben a házassági anyakönyvi kivonatot is.

Az állampolgárság fennállásának igazolására irányuló eljárás illetékmentes; az Állampolgársági bizonyítvány kiállítása azonban illetékköteles. A díjról itt tájékozódhat

Az Állampolgársági bizonyítvány a magyar állampolgárság fennállását a kiállítástól számított három évig igazolja.

A kérelem benyújtásához szükséges iratok:

 • állampolgárság vizsgálatához szükséges formanyomtatvány (állampolgársági vizsgálat nyomtatvány) (letölthető itt)
 • érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány
 • lejárt útlevél
 • a kérelmező külföldi anyakönyvi eseményeinek anyakönyvezéséhez szükséges dokumentumok: születési anyakönyvi kivonat, illetve szükség esetén házassági anyakönyvi kivonat eredetiben, elvált személy esetében jogerős bontóítélet, özvegyek esetében az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata
 • mindazon dokumentumok (születési és házassági anyakönyvi kivonatok), amelyek igazolják a családi kapcsolat fennállását a magyar állampolgárságú felmenő és a kérelmező között: szülők születési vagy halotti anyakönyvi kivonata és házassági anyakönyvi kivonata; amennyiben ezzel rendelkezik, nagyszülők születési vagy halotti anyakönyvi kivonata és házassági anyakönyvi kivonata
 • külföldi okiratok hiteles magyar nyelvű fordítása

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kérelem kitöltéséhez nagyon sok információra van szükség, ezért javasoljuk, hogy hozzák magukkal az összes rendelkezésre álló iratot, és töltsék ki előre a nyomtatványt.