Fordításhitelesítés, bemutatott fordítás helyességének tanúsítása

Fordításhitelesítés iránti kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani, előzetes időpontfoglalás alapján.

Az időpontfoglalás ingyenes, azért semmilyen esetben nem számítunk fel külön díjat.

Időpontfoglalás

 

A konzul a hitelesítési záradékban azt tanúsítja, hogy a fordítás szövege tartalmilag azonos és értelmét tekintve egyenértékű az eredeti szöveggel. A konzul által hitelesítési záradékkal ellátott okiratok hiteles fordításként felhasználhatók bármely magyar hatóság előtti eljárásban.

Felhívjuk a figyelmet az alábbiakra:

  • a konzuli tevékenységhez nem kapcsolódó, speciális nyelvi szakismereteket feltételező okiratok fordításának hitelesítését a konzuli tisztviselő megtagadhatja
  • a főkonzulátus kizárólag a konzuli eljárásokhoz kapcsolódó fordításhitelesítéseket végzi el, amennyiben egy fordítást Magyarországon szeretne felhasználni, de az nem konzuli eljáráshoz kapcsolódik, úgy a fordítás, vagy az elkészített fordítás hitelesítése céljából az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodát szíveskedjenek megkeresni (http://www.offi.hu/).

A fordításhitelesítés díjáról itt tájékozódhat.