Yabancı uyruklu çalışanın oturma izni başvurusu öncelikli işveren tarafından Enter Hungary programı üzerinden yapılırsa; bundan böyle başvuru sahibi başvurusunun Enter Hungary programı üzerinden yapılabileceğine dair yazılı onayını şirkete iletmesi yeterlidir ve Konsolosluk aracılığıyla imza doğrulaması yapılmasına gerek yoktur. 

Yazılı onay beyanı, işveren temsilcisi tarafından kabul edilen ve konsolosluğun imzasının doğrulanmasına gerek olmayan, iki dilli (başvuru sahibinin anladığı bir dilde ve Macarca/İngilizce dilinde yazılır) ve tek taraflı başvuru sahibine ait bir beyandır.

Lütfen yazılı onay beyanının işverene yalnızca başvuruyu sunma hakkı verdiğini, müşteriyi oturma izni prosedüründe temsil etme hakkının olmadığını unutmayın.

İşveren hala yabancı uyruklu çalışanı tam bir yetki ile oturum iznini çıkartmak için temsil etmek istiyorsa; daha önceden takip edilen prosedürün takip edilmesi gerekmektedir. Başvuru sahibi ve şirketin imzasının bulunduğu, Konsolosluk tasdikli bir avukat vekaletnamesi gereklidir.