İmza tasdik işlemi önceden ayarlanmış bir randevu aracılığıyla ve ancak şahsen yapılabilir.

Randevular ücretsiz ayarlanır, hiçbir zaman tarafımızdan ayrı bir ödemeye tabi tutulmamaktadır.

RANDEVU SİSTEMİ

Bir imza veya paraf, müşterinin şahsen Konsolosluk’ta bulunması ve Konsolos huzurunda imza atması veya önceden atılmış imzanın kendisine ait olduğunu beyan etmesi şartıyla Konsolos tarafından tasdik edilir. 

Konsolos, tasdiknameyi çıkarmadan önce müşterinin hüviyetini tespit etmelidir. Bundan dolayı müşteri, yanında şahsi kimlik bilgilerini doğrulayan geçerli bir evrak (Macar vatandaşları için kimlik kartı, pasaport veya kart şeklindeki ehliyet belgesi) bulundurmalıdır. Konsolos onayı, müşterinin kimlik bilgilerini içeren bir tasdik şerhi şeklinde düzenlenir.

İmza tasdik işlemi esnasında Konsolosluk yetkilisinin sorumluluğu, verilen tasdik şerhinin özellikleri ve şerhin içeriğinin (müşterinin kimliğinin doğrulaması, imzanın atılmış olması) doğru olmasını sağlamakla sınırlıdır. Konsolosluk yetkilisi, müşteri tarafından imzalanan belgenin içeriksel veya biçimsel eksiklikleri için sorumluluk üstlenmemektedir.

Eğer imza tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan diğer kurum adına atılırsa, imzayı atan şahıs 30 günden daha önce düzenlenmemiş bir belgeyle kendi temsil hakkını kanıtlamak zorundadır. Bu belgenin (ticaret siciline kayıt belgesi, faaliyet belgesi) faal kurumun sicil dairesi tarafından kayda geçirilmiş olduğunu kanıtlanmalıdır. Ayrıca şirketin kuruluşu makam veya mahkeme kaydı gerektirirse, bu kaydın yapılmış olduğuna dair bir belge de gösterilmelidir. İmza yabancı tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan şirket adına atılırsa, şirketin kendi ülkesindeki kaydının yapılmış olduğu kanıtlanmalıdır. Macaristan Başkonsolosluğu, sadece Macaristan vatandaşları veya Macar uyruklu tüzel kişilerin (veya tüzel kişiliği olmayan şirketlerin) menfaatine hareket edebilir veyahut Macar uyruklu tüzel kişileri (veya tüzel kişiliği olmayan şirketleri) ilgilendiren işlemlerde yetki sahibidir.

İmza tasdik işleminin ücretine dair bilgiler için tıklayınız  (Hitelesítések).