Ocak 2018’den itibaren yurt dışında doğmuş Macar çocukların ailelerinin maddi destek hakkı bulunmaktadır.

Detaylar için http://csalad.hu  sayfasına bakınız.

 

Anneye destek ve Gençlere Hayata Başlama Desteği (diğer adıyla FÉTÁM veya “Bebek Tahvili”)

Macaristan sınırları dışında yaşayan Macarların, Anneye Destek veya Gençlere Hayata Başlama Desteği (FÉTÁM veya “Bebek Tahvili”) için başvurularını 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren konsolosluk işlemlerini yürüten resmi Macar dış temsilciliklerinde yapma imkanı bulunmaktadır. Başvurular aşağıdaki koşullara tabidir.

Anneye destek için başvurular önceden ayarlanmış bir randevu vesilesi ile ancak şahsen yapılabilir.

Randevular ücretsiz ayarlanır, hiçbir zaman tarafımızdan ayrı bir ödemeye tabi tutulmamaktadır.

RANDEVU SİSTEMİ

 

Randevu ayarlarken “Anneye destek/FÉTÁM” işlemi seçilmeli. Kişi sayısı olarak talep edilen desteğin yararlanılması istenen çocukların sayısı belirtilmelidir.

Bu işlem ücretsizdir.

 

Anneye destek

Anneye destek bir defaya mahsus bir maddi yardımdır; her çocuk için (2018’deki koşullara göre) 64.125 Macar forinti değerinde bir meblağ hibe edilir. İkizler için bu ücret çocuk başı 85.500 Macar forinti olmaktadır. Özünde, yeni doğmuş bebekleri bulunanlara layık görülen bir maddi destektir.

Bu yardımı bebek doğduktan itibaren altı ay içerisinde Macar asıllı veya uyruğa bakılmaksızın Macar asıllı çocuğa sahip öz anne / evlat edinen veli / veya yasal vasi talep edebilir. Anne, yurt dışında doğmuş Macar asıllı bebeğin Macaristan’daki doğum kaydı yapılmadan önce de yardım başvurusunda bulunabilir.

Başvuru için gerekli evraklar:

  • başvuruda bulunan annenin geçerli pasaportu ve nüfus cüzdanı
  • çocuğun doğum kayıt örneği

 

Evlat edinen veliler ve yasal vasi tarafından yapılan başvurulara vesayet dairesinin evlatlık iznini içeren kararı ile vasi tayini kararı da eklenmelidir.

Macaristan’da ikamet adresi bulunanlardan başvuru formunda Macaristan’daki bir adresin belirtilmemesi önemle rica olunur. Formada Macaristan’daki bir adres belirtildiği takdirde başvuru ancak yurt içi başvuranların tabi olduğu kurallara göre yapılabilir. Bu işlemde sürekli olarak yaşanan ülke esas alınır; başvuruya ikamet adresini gösteren evraklar (yurt dışındaki faturalar, ikamet adresini gösteren kişisel belgeler) eklenmeli. Macar Devlet Hazinesi yurt dışındaki banka hesabı numarası haricinde IBAN kodunun da gösterilmesini veya IBAN numarasını içeren banka hesabı ekstresinin de teslim edilmesini rica eder.

Eğer bebeğin doğumundan itibaren altı aydan fazla geçtiyse kanıtlama belgesi teslim edilebilir. Yasal düzenlemeye uyarınca engellenme sona erdikten sekiz gün içerisinde kanıtlama belgesinde engellenmenin nedeni belirtilmelidir. Eğer bebeğin doğumu ardından 1 sene geçtiyse kanıtlama belgesi dahi teslim edilemez.

Konsolos, yardım başvurusunun değerlendirilmesi ve destek ücretinin yatırılması hususlarında yetkili değildir. Konsolos sadece başvuruyu teslim alıp yetkili makamlara iletmekle yükümlüdür.

Dikkat! Başvuru, e-Devlet kapısı (“Ügyfélkapu”) kaydı yapıldıktan sonra, elektronik olarak da teslim edilebilir. (https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/) Ayrıca posta yoluyla da iletilebilir (Magyar Államkincstár, 1081 Budapest, Fiumei út 19/A).

Macar Devlet Hazinesi başvuruların teslim alınmasıyla, değerlendirilmesiyle ve başvurunun onayından sonra sekiz gün içerisinde yardımın banka hesabına yatırılmasıyla bizzat yükümlüdür. Müşterilere dolaysız bilgilendirme, koldokzsinor@allamkincstar.gov.hu adresinden yapılır.

Macar Devlet Hazinesi, mümkün olduğu takdirde yardımın bir banka hesabına yatırılmasını tercih edildiğini önermektedir.

 

Gençlere Hayata Başlama Desteği (FÉTÁM veya “Bebek Tahvili”)

Hayata Başlama Deteği olarak hâlihazırda 42.500 Macar forinti verilir; bu meblağ Macar Devlet Hazinesi tarafından çocuğun adına açılmış bir “hayata başlama” mevduat hesabına yatırılmaktadır. Yatırılmış meblağı Macar Devlet Hazinesi –çocuk reşit olana kadar– her sene mevcut enflasyon ile eşdeğer oranda olan bir faiz desteğiyle arttırır. Bu şekilde biriken tasarruftan 18’inci yaşına girmiş çocuk istediği gibi yararlanabilir.

Başvuru çocuğun doğumundan sonra teslim edilebilir. FÉTÁM ile ilgili talepte Anneye Destek başvuru formunda bulunulmalı. FÉTÁM zaman sınırı bulunmaksızın bağımsız bir işlem olarak da talep edilebilir; bunun için ayrı bir başvuru formu doldurulmalıdır.

Macar asıllı ve Macaristan’da doğum kaydı mevcut çocukların Macaristan’da geçerli kişisel evrakları (kimlik kartı veya pasaportu) ile başvuru sahibinin (ebeveyn veya diğer yasal velinin) kişisel evraklarının fotokopisi de gösterilmelidir. Evlatlık edinen veli veya vasi tarafından yapılan başvurulara yukarıdaki evraklara ilaveten vesayet dairesinin evlatlık iznini içeren kararı ile vasi tayini kararı da eklenmelidir.