Kopya tasdik işlemi önceden ayarlanmış bir randevu aracılığıyla ve ancak şahsen yapılabilir.

Randevular ücretsiz ayarlanır, hiçbir zaman tarafımızdan ayrı bir ödemeye tabi tutulmamaktadır.

RANDEVU SİSTEMİ

 

Konsolos, okunaklı belgenin kopyasını çeker ve kopyayı tasdik şerhiyle onaylar. Konsolos tasdik şerhi, kopyanın gösterilmiş orijinal belge ile tıpatıp aynı olduğunu ve onun tasdikli sureti olduğunu ispat etmektedir. Konsolos tasdik şerhini taşıyan belgeler onaylı çeviri olarak herhangi bir Macar makamında olan işlemlerde kullanılabilir mahiyettedir. Konsolos, kopya tasdiki ile belgenin hakiki olup olmadığını veya içerik bakımından meşru olup olmadığını denetlemez. Konsolos tasdik şerhi sadece kopyanın aslı gibi olduğunu doğrular.

Kopya tasdik işlemi için orijinal belgeyi her seferinde yanınızda bulundurup göstermenizi rica ediyoruz.

Kopya tasdik işleminin ücretine dair bilgiler için tıklayınız (Hitelesítések).