Evlilik adı değişikliği başvurusu önceden ayarlanmış bir randevu aracılığıyla ve ancak şahsen yapılabilir.

Randevular ücretsiz ayarlanır, hiçbir zaman tarafımızdan ayrı bir ödemeye tabi tutulmamaktadır.

RANDEVU SİSTEMİ

 

DİKKAT! Eğer evlilik adı değişikliği yurt dışında yapılmış bir evlilikten dolayı yapılmak istenirse evlilik adı değişikliği için değil evliliğin Macaristan’daki kaydının yapılması için başvuruda bulunmak gerekmektedir. Yurt dışındaki evlilik kayda geçirilirken evlilik adı da değiştirilecektir.

Evlilik adı hem evlilik sırasınca hem de evlilik sona erdikten sonra değiştirilebilir.

Evlilik adı olarak ancak hukuk kurallarının öngördüğü formüllere uygun bir ad seçilebilir.

Başvuru için gerekli evraklar:

  • Macar doğum kayıt örneğinin aslı
  • evlenme kayıt örneğinin aslı
  • geçerli bir pasaport veya nüfus cüzdanı
  • adres kartı (lakcímigazoló kártya; adres kartı Konsolosluk’ta bir daha geri alınmamak üzere teslim edilmeli)

İşlem süresi en az 3 aydır ama bundan fazla zaman da alabilir.

Evlilik adı değişikliği ücretine dair bilgiler için tıklayınız [Névviselési forma módosítása (házassági)].