Konsolosluk’ta sadece Macaristan vatandaşları kimlik kartı başvurusunda bulunabilir ve sadece kalıcı (geçici değil) kimlik kartı talep edilebilir.

Kalıcı kimlik kartı, kişisel bilgilerin değişmesi, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesi, kartta maddi hatanın bulunması sebeplerinin yanı sıra kayıp, çalınma, tahribat veya imha olma nedeniyle değiştirilebilir veya yenilenebilir.

Kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesinden dolayı değiştirilmesi, geçerlilik tarihinden en erken 60 gün önceden talep edilebilir.

Kimlik kartı başvurusu önceden ayarlanmış bir randevu aracılığıyla ve ancak şahsen yapılabilir.

Randevular ücretsiz ayarlanır, hiçbir zaman tarafımızdan ayrı bir ödemeye tabi tutulmamaktadır.
 

RANDEVU SİSTEMİ
 

14 yaşını tamamlamış yetişkin olmayanlar şahsen kimlik kartı başvurusunda bulunabilirler.

Ayarlanmış randevunun gün ve saatinde aşağıdaki belgelerin yanınızda bulundurulması rica olunur:

 • geçerli veya 1 yıl içinde geçerlilik tarihi sona ermiş kalıcı kimlik kartı;
 • geçerli veya 1 yıl içinde geçerlilik tarihi sona ermiş Macar pasaportu;
 • adres kartı (lakcímkártya);
 • doğum kayıt örneği veya evlenme kayıt örneği

Eğer geçerli bir kimlik kartına veya pasaporta sahip iseniz ama randevu esnasında onları gösteremezseniz, kimlik kartı talebiniz işleme alınmayacaktır. Eğer geçerli belgeniz kaybolmuş veya çalınmış ise, belgenin geçersiz kılınması için kayıp veya çalınma durumuna dair halihazırda düzenlenecek tutanak şeklinde ifade vermeniz gerekmektedir.

Eğer geçerli Macar kimlik kartı veya pasaportuna sahip değilseniz kimliğinizi ispatlamak için aşağıdaki belgelerin birini göstermeniz gerekmektedir:

 • geçerli yabancı kimlik kartı veya pasaportu
 • kartı şeklindeki geçerli Macar veya yabancı ehliyet belgesi

Müracaat eden 14 yaşını tamamlamamışsa, ebeveynlerden biri de başvuruda bulunabilir ve diğer ebeveynin muvafakat beyanı veya ebeveynin velayet hakkının sona ermiş veya askıya alınmış olduğunu gösteren mahkeme kararının ibraz edilmesi gerekli değildir. Başvuruda bulunan ebeveynin geçerli kimliğini ve çocuğun doğum kayıt örneğini göstermesi gerekmektedir.
 

12 yaşını tamamlamamış çocukların adına başvuru yapılması durumunda, çocuğun resmi fotoğrafçı tarafından çekilmiş beyaz fonlu, yeni bir vesikalık fotoğrafının da teslim edilmesi rica olunur. 12 yaşını tamamlamamış yetişkin olmayan başvuranın şahsen randevuya gelmesi gerekmemektedir.

Eski kimlik kartının geri alınmamak üzere teslim edilmesi gerekmektedir. Hala geçerli olan kimlik kartı, yenilenmiş belgenin düzenlenmesine kadar geri verilebilir. Böyle bir durumda yeni kimlik kartı sadece şahsen, eski kartın tesliminden sonra teslim alınabilir.

Başvuru esnasında başvuranın fotoğrafı, parmak izleri ve imzası Konsolosluk görevlisi tarafından alınmaktadır. Parmak izinin verilmeyeceği haller:

 • Macar vatandaşı 12 yaşını tamamlamamışsa;
 • parmak izinin alınmasını müracaat eden reddederse (Dikkat! Böyle bir durumda düzenlenecek kimlik kartı, parmak izinin kartın çipinde kayıtlı olmasını gerektiren bazı işlemler için kullanılamayacaktır);
 • parmak izleri fiziki sebeplerden dolayı verilemezse.

Başvuruyu teslim ettikten sonra müracaat edene bir PIN zarfı verilecektir. Elektronik kimlik kartına sahip olan kişiler bu zarfın içinde bulunan PIN ve PUK kodlarını kullanarak www.magyarorszag.hu sayfasında e-Devlet kapısı (ügyfélkapu) hesaplarını oluşturabilirler. ESZIG’in teslim alınmasından sonra değiştirilebilen PIN kodu, ESZIG’in sağladığı Macaristan’daki bazı hizmetler için gereklidir. PIN kodu aktive edilmeden ESZIG’in sağladığı hizmetlerden yararlanılamaz fakat kimlik kartı, seyahat etmek ve kimlik bilgilerini ispatlamak için kullanılabilir.

PIN kodunu içeren zarfı kimlik kartınızı teslim almadan önce kaybederseniz, Konsolosluğumuz yeni PIN kodunun temin edilmesinde yardımcı olamaz. Yeni PIN kodu sadece Macaristan’daki belge bürosundan talep edilebilir. Dış temsilciliklerin, PUK kodunun hatalı girişten kaynaklanan bloke edilme durumunu gidermekte yetkisi bulunmamaktadır.

 

ESZIG’e bağlı hizmetler: sosyal sigorta kayıt numarası (TAJ numarası), vergi numarasının kaydı, acil durumda iletişim kurulacak kişinin telefon numarasının kaydı

ESZIG başvurusu esnasında Konsolosluk görevlisi müracaat edenin sosyal sigorta numarasına (TAJ numarası) veya vergi numarasına sahip olup olmadığı araştırır. Arama sonucu öyle bir kayıt bulunmazsa TAJ numarası ve vergi numarası bilgileri ESZIG’in depolama ünitesine kaydolmayacaktır. Eğer bu belgelere sahip iseniz, randevuya TAJ kartınızı ve vergi kartınızı da getirmeniz rica olunur.

Müracaat eden, acil durumda iletişim kurulacak kişinin telefon numarasının kaydına dair işlemi, yetkili makamdan ESZIG talebiyle beraber veya ESZIG’i teslim aldıktan sonra talep edebilir. (İki telefon numarasının kaydı yapılabilir.)

ESZIG işlemleri harç ve Konsolosluk ücretinden muaftır.

 

İşlem süresi

Belgeler genelde başvurunun teslim edilmesinden 5-8 hafta sonra Konsolosluğa ulaşır. Belgeler Konsolosluğa ulaşır ulaşmaz, başvuru sahibi mail yoluyla bilgilendirilecektir.

 

ESZIG’in geçerlilik süresi

Eğer müracaat eden 18 yaşını tamamlamışsa, kimlik kartının geçerlilik süresi müracaat edenin kartın düzenlenmesinden sonraki 6. yıldaki doğum gününe kadardır.

Eğer müracaat eden 12. yaşını tamamlamışsa ama 18 yaşına henüz girmemişse, kartın düzenlenmesinden sonraki 3. yıldaki doğum gününe kadardır.

Eğer müracaat eden 12 yaşını tamamlamamışsa, kartın düzenlenme tarihinden sonraki 3. yıldaki doğum günü veya 12. yaşına gireceği güne kadardır. (Örneğin, eğer düzenlenme tarihi 20 Ocak 2017 ise ve müracaat edenin doğum günü 5 Nisan’da ise, ESZIG 5 Nisan 2020 tarihine kadar geçerli olacaktır. Fakat müracaat eden 5 Nisan 2020 tarihinden önce 12 yaşını tamamlayacaksa, yani 5 Nisan 2019 tarihinde 12 yaşına girerse, ESZIG 5 Nisan 2019’a kadar geçerli olacaktır.)

65 yaşını tamamlamış olanlar süresiz olarak geçerli kimlik kartının düzenlenmesini talep edebilirler. Süresiz kimlik kartının veri depolama ünitesi bulunmamakta, üzerinde geçerlilik tarihi olarak düzenlenmesinden sonraki 60. yılın 1 Ocak günü yazılmaktadır.

Kimlik kartı talebi aşağıdaki durumlarda reddedilebilir:

 • eğer müracaat edenin kişisel veri ve adres bilgileri tabanında kaydı bulunmuyorsa;
 • eğer müracaat eden, kişisel veri ve adres bilgileri tabanında pasif olarak kayıtlıysa (örneğin daha önce yurt dışına yerleşmişse);
 • eğer müracaat eden, yurt dışında meydana gelmiş ve taşıdığı ismi de etkileyen bir kütük işleminin Macaristan’daki kaydını yaptırmadıysa (örneğin eşinin soy ismini aldıysa);
 • seyahat etmesi engellenmekteyse (üzerinde yurt dışına çıkma yasağı bulunuyorsa)

Müracaat eden, ret kararını teslim aldıktan sonraki 15 gün içerisinde itirazda bulunabilir. İtirazını ret kararını veren dış temsilcilikte yapabilir. İtirazın nedeninin belirtilmesi gerekmektedir.

Elektronik imza (E-imza) dış temsilciliklerde talep edilemez. E-imza, ESZIG’e sahip olunduktan sonra elektronik olarak veya Macaristan’daki resmi işlem dairelerinden (kormányablak) talep edilebilir.