Tanıma beyanı başvurusu önceden ayarlanmış bir randevu aracılığıyla ve ancak şahsen yapılabilir.

Randevular ücretsiz ayarlanır, hiçbir zaman tarafımızdan ayrı bir ödemeye tabi tutulmamaktadır.

RANDEVU SİSTEMİ

 

Çocuğun doğumunda ebeveynler evli değilse çocuğun Macaristan’daki doğum kaydının yapılabilmesi için baba, tam kapsamlı tanıma beyanında bulunmalıdır.

Tanıma beyanı henüz doğmamış bebekler için de yapılabilir.

İlgili Macar mevzuat uyarınca yetkili makam, çocuğun aile içindeki hukuki durumunun belli olup olmadığını, yani babalık durumunun hukuken mevcut olup olmadığını araştırmakla yükümlüdür.

Tanıma beyanı başvurusu ancak babalık durumunun hukuken mevcut olmadığı durumlarda kabul edilir, yani eğer Macar aile hukukuna göre başka hiç kimsenin baba olduğu tespit edilemez ise. Macar hukukunda (Medeni Kanunu 4:98-114. §) baba olarak kimin kabul edildiği varsayımlara dayalıdır. Buna karşın annelik durumu çocuğun doğumuyla bariz bir şekilde kesinleşir. Yürürlükte olan Macar hukukunda bablık durumu sırasıyla aşağıdaki varsayımlara dayanabilir:

1) annenin mevcut evliliği

2) evlilik mevcut olmadığında annenin sona ermiş evliliği, eğer evlilik çocuğun doğumundan geri sayarak 300 gün içerisinde boşanma kararıyla veya babanın ölümüyle sona ermişse

3) evlenmeden beraber yaşayan eşlerin özel reprodüksiyon programınaa katılması

4) babanın tanıma beyanı

5) babalık durumunun mahkeme tarafından tespit edilmesi

 

Mevzuat uyarınca, eğer çocuğun biyolojik babası değil, hukuki babası baba olarak kabul edilmeliyse, babalık varsayımının mahkeme kararıyla kaldırılana dek tam kapsamlı tanıma beyanı YAPILAMAZ.

Macaristan’da babalık varsayımı mahkeme yoluyla kaldırılabilir, böylece babalık durumu hukuken doldurulmamış olur. Akabinde biyolojik baba tam kapsamlı tanıma beyanında bulunabilir. Konsolosluğumuz yukarıda açıklanan vaziyette ancak çocuğun hukuki babasının adıyla kütüğe geçirilmesi işlemini yapabilir. Tam kapsamlı tanıma beyanı, kütüğün biyolojik babanın adına düzenlenmesi ve babalık varsayımının mahkeme yoluyla kaldırılmasına ilişkin işlemler Konsolosluğumuz’da yapılamaz. Böyle durumlarda işlemlerin (babalık varsayımının kaldırılması, doğumun Macaristan’da kayıt altına alınması, Macaristan’da pasaport başvurusu) Macaristan’da yapılabilmesi adına ancak çocuk için geçici bir pasaport verebiliriz.

 

Başvuru şartları:

  • iki ebeveynin şahsi huzurda bulunuşu (anne, kabul beyanını sonradan da yapabilir, böyle bir durumda başvuruda bulunmak isteyen babanın huzuru yeterlidir)
  • ebeveynlerin geçerli pasaportu, nüfus cüzdanı (kimlik kartı)
  • çocuğun doğum kayıt belgesinin aslı
  • eğer annenin medeni hali boşanmış ise boşanma kaydını gösteren Macar evlenme kayıt örneği veya Macar mahkemesinin tebliğ edilen kesinleşmiş boşanma kararı
  • eğer annenin medeni hali dul ise vefat etmiş eşinin ölüm kayıt örneği
  • baba, çocuktan 16 yaştan fazla büyük olması şartı

 

Tanıma beyanı ücretine dair bilgiler için tıklayınız (Apai elismerő nyilatkozat).