Sabıka kaydı sertifika başvurusu, önceden randevu alınarak sadece şahsen yapılabilir.

Rezervasyonlar ücretsizdir, bu yüzden ekstra ücret almıyoruz.

 

RANDEVU SİSTEMİ

 

Resmi sabıka kaydı sertifikası, başvuru sahibi ile ilgili aşağıdaki bilgileri içerir:

  • sabıka kaydı yoktur,
  • kamu işlerinden men edilmiş halde değildir,
  • meslek kısıtlama yasağına tabi değildir veya kısmi meslek kısıtlama yasağına tabi değildir,
  • başvuru formunun IV. maddesinde belirtilen koşulları karşılar.

 

ABD'ye giriş vizesine başvurmak için başvuruda bulunulan Resmi Sabıka Kaydı Sertifika Başvuru Formu’nu doldururken, başvuran kişi aşağıdaki işlemleri yapmalıdır:

Başvuru formunun IV. paragrafındaki “Diğer yasalara uyum” maddesi “ABD göçmen vizesi talep etmek” veya “ABD vizesi” için sabıka kaydı basvurusuna değiştirilmelidir.

Bu durumda, başvuru sahibinin nufüs kütüğünde kaydı yoksa, Macaristan İçişleri Bakanlığı, adı geçen kişinin “adli kayıtlara tabi olan adli sicil kaydına DAHİL OLMAYAN, cezai takibatı olan kişilerin adli kayıtlarına DAHİL OLMAYAN ve cezai takibata tabi olduğunu beyan eder”.

Başvuran kişini başvuru formunun IV. paragrafında yukarıdakileri belirtmezse, başvuran kişiye vize başvurusunun reddine yol açabilecek, başka veri içeriğine sahip bir sabıka kaydı sertifikası verilecektir.

 

Sabıka kaydı sertifikasının ücretini buradan öğrenebilirsiniz (hatósági e-erkölcsi bizonyítvány).