Eğer Türkiye’de kullanmak üzere Macaristan’da düzenlenmiş bir belgenin doğruluğunu kanıtlamak isterseniz Apostil şerhi almanız gerekmektedir.

Apostil şerhini, Macaristan’da düzenlenmiş bir belgeye yetkili Macar makamlar (Dış Ticaret ve Dış İşleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Macar Ulusal Noter Odası) Macaristan’da vermektedir.

Macar dış temsilciliklerin (Başkonsolosluk da dahil olmak üzere) Apostil şerhi düzenleme yetkisi bulunmamaktadır. Apostil belgesine dair daha detaylı bilgi için bakınız: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/felulhitelesites

Macaristan’da kullanılmak üzere Türkiye’de düzenlenmiş belgelerin Apostilli tasdikini yetkili Türk makamlar yapmaktadır (Başkonsolosluk bu işlemlerde yetki sahibi değildir).