Çeviri tasdik işlemleri, gösterilen çevirinin doğruluğunun tasdiki

Çeviri tasdik işlemi önceden ayarlanmış bir randevu aracılığıyla ve ancak şahsen yapılabilir.

Randevular ücretsiz ayarlanır, hiçbir zaman tarafımızdan ayrı bir ödemeye tabi tutulmamaktadır.

RANDEVU SİSTEMİ

 

Konsolos tasdik şerhi, çeviri metninin içerik bakımından orijinal metinle tıpatıp aynı olduğunu ve anlam bakımından orijinal metne denk olduğunu ispat etmektedir. Konsolos tasdik şerhini taşıyan belgeler onaylı çeviri olarak herhangi bir Macar makamında olan işlemlerde kullanılabilir mahiyettedir.

Aşağıdaki hususlara dikkatinizi çekmek isteriz:

  • Konsolos faaliyetleriyle bağlantısı olmayan, terimbilimsel bilgiler gerektiren belgelerin çevirisinin tasdik edilmesini konsolosluk memuru reddedebilir.
  • Konsolosluk’ta sadece konsolosluluk faaliyetlerine ilişkin çevirilerin tasdik işlemi yapılmaktadır. Eğer konsolosluk faaliyetleriyle ilgili olmayan bir çeviriyi Macaristan’da kullanmak amacıyla onaylatmak isterseniz, çevirinin yapılması veya yapılmış çevirinin tasdiki için Ulusal Çeviri İşlemleri ve Çeviri Tasdiki Ofisi’ne (Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda, http://www.offi.hu/) başvurmanızı tavsiye ederiz

Çeviri tasdik işleminin ücretine dair bilgiler için tıklayınız (Hitelesítések).