Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy 2020. május 20-tól az ügyfélfogadást fokozatosan, egyelőre korlátozott ügytípusok tekintetében, visszaállítottuk.

Tartózkodási engedély (D-vízum) ügytípusra az alábbi weboldalon foglalhatnak időpontot: https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu/home

Egyéb ügytípusokra időpontot foglalni kizárólag emailben lehet, a consulate.ist@mfa.gov.hu email címen keresztül.

A Főkonzulátus épületébe és az ügyfélváróba kizárólag maszkban lehet belépni és a higiéniás előírásokat (pl. kézfertőtlenítés, távolságtartás) szigorúan be kell tartani! Kérjük, a megadott időpontban érkezzenek!

Részletek:

18 éven felüliek útlevél vagy személyi igazolvány kérelmét csak akkor tudjuk fogadni, ha az okmány legfeljebb három hónapon belül járt le, vagy legfeljebb egy hónapon belül fog lejárni.

Gyermek születésének hazai anyakönyvezése iránti kérelem és az ehhez kapcsolódó egyéb kérelmek (úti okmány igénylése, anyasági támogatás, FÉTÁM) ismét benyújthatók, előzetesen, emailben foglalt időpontban. Házasságon kívül született gyermekek esetén a születés hazai anyakönyvezésének előfeltétele, hogy az apa a gyermekre teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot tegyen. A születés hazai anyakönyvezése iránti kérelmet abban az esetben tudjuk felvenni, ha rendelkeznek külföldi (török) hatóság előtt tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal és annak hiteles magyar fordításával. A fordítást a Főkonzulátussal is tudják intézni, előzetesen, emailben foglalt időpontban.

Postai úton a következő ügytípusokat fogadjuk, előzetesen egyeztetett feltételekkel:

 • diplomáciai felülhitelesítés
 • másolat/fordítás hitelesítés
 • erkölcsi bizonyítvány igénylése
 • haláleset hazai anyakönyvezése
 • családi állapot igazolás
 • anyakönyvi okirat kiállítás

Állampolgárság igazolása és egyszerűsített honosítás iránti kérelmeket továbbra sem tudunk fogadni.

Turista célú vízumkérelmeket továbbra sem veszünk át, mivel külföldiek nem léphetnek be Magyarország területére.

Sofőr C-vízumkérelmek abban az esetben hosszabbíthatók meg, ha a kérelmező rendelkezik hosszabb érvényességű (legalább egyéves), többszöri belépésre jogosító, Magyarország által kiállított schengeni vízummal, amelynek érvényessége a közeljövőben járna le, vagy legfeljebb két hónapon belül járt le, és a felhasználása jogszerű volt. Személyes megjelenés nem szükséges, ha a kérelmező 59 hónapon belül szolgáltatott biometriát (ujjnyomat, fénykép).

A sofőr cégeknek emailben, a consulate.ist@mfa.gov.hu email címen kell jelezniük a vízumhosszabbítási igényüket. Ezt követően az ügyintézés az AS VISA kiszervező cégen keresztül történik.

Kiemelt nemzetgazdasági érdekből történő beutazás esetén a cégek munkavállalóinak főszabályként tartózkodási engedélyre van szükségük. A tartózkodási engedély kérelmeket Magyarországon az Enter Hungary weboldalon (https://enterhungary.gov.hu/eh/) keresztül tudják benyújtani. Ezen kérelmeket is csak kiemelt beruházást megvalósító és a kormány stratégiai partnerei, valamint az ICT fogadószervezet nyújthat be akkor, ha a külföldi munkavállaló külföldön tartózkodik.

Schengeni C-vízumkérelmet a Főkonzulátuson kizárólag azon vállalatok adhatnak be, amelynek egy-egy munkavállalója egy konkrét, sürgős beruházáshoz vagy építkezéshez halaszthatatlanul kell, hogy beutazzon, és e munkavállaló máshonnan, más módon nem pótolható. A beutazás indokoltságát bizonyítani kell, az ilyen kérelmek beadásának feltételeit, időpontját előzetesen egyeztetni kell emailben.

A munkásokat beutaztató cégeknek a következőt kell vállalniuk:

 1. Kizárólag az minősül kiemelt beruházásnak, amelyet formálisan ennek nyilvánítottak. A cégnek a kérelmében mindig hivatkoznia kell rá, hogy mely kormányhatározat mely beruházása az, amelyhez kapcsolódóan a vízumkérelmeket benyújtják.
 2. A munkaerőigény bejelentés, illetve a munkavállalás engedélyeztetése kötelező, ennek szabályait be kell tartani. Munkavállalási célú vízumkérelmet csak ezzel együtt lehet benyújtani még a kiemelt beruházások esetében is. Amennyiben a munkavállaló tervezett magyarországi tartózkodása 15 napnál rövidebb, úgy a munkaerőigény bejelentése, munkavállalás engedélyeztetése nem szükséges. 15 napnál hosszabb, de 30 napnál rövidebb tartózkodás esetén a Kormányhivataltól kell kérni a munkavállalási engedélyt. 30 napnál hosszabb, de 90 napnál rövidebb tervezett tartózkodás esetén mind munkaerőigény bejelentésről szóló igazolást, mind munkavállalási engedélyt csatolni kell a vízumkérelemhez.
 3. A beutazó munkások csak a munkahelyük és a szállásuk között mozoghatnak.
 4. A cég írásban vállalja, hogy vízumkérelmezőik legfeljebb 90 napot tartózkodhatnak Magyarországon, ezt követően el kell hagyniuk Magyarország területét. Tartózkodási engedély iránti kérelmet pedig nem nyújthatnak be Magyarországon a rövid távú tartózkodásuk időtartama alatt.

Az alábbi esetekben van még lehetőség schengeni C-vízumkérelem benyújtására:

 • válságkezeléssel összefüggő feladatokkal, az egészségügyi veszélyhez elhárításával és alapvető fontosságú szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos beutazások, pl. orvosi-egészségügyi szakszemélyzet és kutatók;
 • tranzit célú beutazások (Magyarországon keresztül hazajutni kívánó, vízumkötelezett harmadik országbeli állampolgárok esetén);
 • EGT-állampolgár családtagja, amennyiben a családtaggal együtt utazik, vagy hozzá utazik;
 • egyedi, különös okból (pl. haláleset) méltányolható beutazás esetén.

A Magyarországon kezdeményezett, és már jóváhagyott tartózkodási engedély átvételére jogosító vízumokat át lehet venni a Főkonzulátuson előzetesen egyeztetett időpontban.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Magyarországra történő utazáskor az egyes érintett országokba való belépés, tranzitálás feltételeinek való megfelelés, a vonatkozó szabályokról való tájékozódás az ügyfél feladata és felelőssége. Fontos továbbá, hogy az érvényes vízum birtokában is a határok átlépése csak a 194/2020 sz. kormányrendeletben meghatározott kivételekkel és feltételekkel lehetséges (pl. COVID-19 fertőzés gyanúját nem állapították meg, 14 napos karantén-kötelezettség). A jogszabályban meghatározott esetekben az egyedi felmentés beszerzéséről az ügyfélnek magának kell gondoskodnia!

További információ Magyarország Kormányának koronavírus tájékoztató weboldalán (https://koronavirus.gov.hu/), valamint az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) weboldalán (http://www.police.hu/hu) érhető el.

Valamennyi vízumkérelmezőnek nyilatkoztatnia kell arról, hogy  tudomásul veszik és vállalják a járványügyi korlátozásokat, különösen azt, hogy a vízum nem jelent beutazási engedélyt; azt a kérelmezőnek kell beszereznie az Országos Rendőr-főkapitányságtól (ORFK) http://www.police.hu/hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes, illetve az ugyfelszolgalat@orfk.police.hu emailcímen. Ebben a Főkonzulátus nem tud szerepet vállalni.