ANYAKÖNYVEZÉS MAGYARORSZÁGON

 

Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményeit (születés, házasságkötés, haláleset, valamint házasság külföldön történt felbontása) a hazai anyakönyvezési eljárás útján lehet Magyarországon bejegyeztetni.

A hazai anyakönyvezés iránti kérelem bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél előterjeszthető, tiszteletbeli konzulnál nincs lehetőség a kérelem benyújtására.

A hazai anyakönyvezési eljárásban külképviseletünk a kérelem átvételében és annak az illetékes magyarországi hatóság felé való megküldésében működik közre. Az eljárást a Budapest Főváros Kormányhivatala végzi (cím, tel, ügyfélfogadás).

A Kormányhivatal email címe: hazaianyakonyv@bfkh.gov.huEz az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadás helye: 1075 Budapest, Károly körút 11.

Ügyfélfogadás ideje: szerda 08.30-12.00 óra

Telefonszámok egyszerűsített honosítási eljárás keretében állampolgárságot szerzett ügyfelek hazai anyakönyvi ügyében: (+36 1) 323 3168; egyéb hazai anyakönyvezési ügyben: (+36 1) 323 3176

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a hazai anyakönyvezési eljárásban benyújtott eredeti külföldi anyakönyvi, illetve válási okirat vagy annak hiteles másolata a hazai anyakönyvi alapiratok között kerül elhelyezésre, mely a kérelmező részére nem adható vissza.

Hazai anyakönyvezés iránti kérelem benyújtása céljából kérjük, szíveskedjenek a mission.ist@mfa.gov.hu e-mail címen időpontot foglalni.

 

Születés hazai anyakönyvezése 

Törökországban az újszülöttek török születési anyakönyvi kivonatát (doğum kayıt örneği) a lakóhely szerinti népesség nyilvántartó hivatalban (Nüfus İdairesi) ingyenesen lehet kikérni. Ezen okiratot nem kell Apostille-tanúsítvánnyal vagy hiteles fordítással ellátni.

Az újszülött születésének hazai anyakönyvezése iránti kérelmet a magyar állampolgár szülő kezdeményezi, mindkét szülőnek meg kell jelennie és az adatlapokat a konzul előtt kell aláírnia.

A kérelem benyújtásakor csatolandó iratok:

 • adatlap a születés hazai anyakönyvezéséhez
 • adatlap a gyermek nyilvántartásba vételéhez
 • eredeti külföldi születési anyakönyvi kivonat (doğum kayıt örneği).
 • a szülők személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány
 • a magyar állampolgárságot igazoló irat, mely adott esetben megegyezhet a személyazonosság igazolására alkalmas irattal (honosítási okirat, egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági igazolvány, útlevél, személyazonosító igazolvány)
 • amennyiben a gyermek házasságban született, a magyar házassági anyakönyvi kivonatának egyszerű fénymásolata
 • házasságon kívül született gyermek esetén a gyermekre vonatkozóan tett apai elismerő nyilatkozat vagy a külföldi hatóság előtt tett apai elismerő nyilatkozat hiteles magyar nyelvű fordítással, illetve apaságot megállapító bírósági ítélet hiteles magyar fordítással.

 

Gyermekek nyilvántartásba vétele

A születés hazai anyakönyvezése eljárás során a szülőknek nyilatkozni kell gyermekük lakóhelyéről, mely alapján a hazai hatóságok Magyarországon vagy külföldön élő magyar állampolgárként veszik nyilvántartásba.

Gyermek nyilvántartásba vétele Magyarországon élő magyar állampolgárként – ez a lehetőség akkor választható, ha a magyar állampolgár szülő nem jelentette be a végleges külföldi letelepedésüket.

A kérelem benyújtásakor csatolandó iratok:

az egyik szülő magyar lakcímkártyájának a másolatát, amelyen magyarországi lakcím van feltüntetve vagy

a magyar szülő lakhelyét igazoló magyarországi tulajdoni lap, vagy bérleti szerződés másolata.

Gyermek nyilvántartásba vétele külföldön élő magyar állampolgárként – ez a lehetőség akkor választható, ha a magyar állampolgár szülő bejelentette  végleges külföldi letelepedését, vagy a török állampolgár szülő lakcímére kívánják a gyermeket nyilvántartásba venni.

A születés hazai anyakönyvezési- és a nyilvántartásba vételi eljárás illeték- és konzuli közreműködői díjmentes.

A 6 év alatti gyermekek részére a születés hazai anyakönyvezési eljárással egyidejűleg, a magyar állampolgár szülő írásbeli nyilatkozatával indítható az útlevéleljárás, melyhez egy darab friss fényképet szíveskedjenek magukkal hozni.

 

Házasság hazai anyakönyvezése

Az a magyar állampolgár, aki Törökországban tervez házasságot kötni, a házasságkötés helye szerint illetékes anyakönyvi hatóságtól (Nüfus İdairesi) kaphat pontos tájékoztatást a házasságkötés feltételeiről, a benyújtandó dokumentumokról és azok formai követelményeiről (hitelesítés, fordítás).

Törökországban a házasságkötés alkalmával fényképes házassági anyakönyvi kivonatot, ún. családi könyvet kap a házaspár (Aile Cüzdanı). A házasságkötést követő napokban azonban a helyi népesség-nyilvántartó hivatalban (Nüfus İdairesi) ingyenesen igényelni lehet a nemzetközi házassági anyakönyvi kivonatot (Evlenme kayıt örneği). A házasság hazai anyakönyvezési eljárásban az illetékes magyar hatóság a nemzetközi házassági anyakönyvi kivonatot Apostille-tanúsítvány és hiteles fordítás nélkül elfogadja.

A kérelem benyújtásakor csatolandó iratok:

 • adatlap a házasság hazai anyakönyvezéséhez
 • eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonat (Evlenme kayıt örneği).
 • a kérelmező és házastársa személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány
 • a magyar állampolgárságot igazoló irat, mely adott esetben megegyezhet a személyazonosság igazolására alkalmas irattal (honosítási okirat, egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági igazolvány, útlevél, személyazonosító igazolvány)
 • a magyar állampolgár házastárs magyar születési anyakönyvi kivonatának egyszerű fénymásolata
 • a házasságkötés előtti családi állapot igazolása: jogerős bontóítélet, amennyiben elvált családi állapotú; halotti anyakönyvi kivonat, amennyiben özvegy családi állapotú a kérelmező (hajadon/nőtlen családi állapotot nem kell igazolni).

Az eljárás illeték- és konzuli közreműködői díjmentes. Az eljárás során a házaspár mindkét tagjának személyesen kell megjelennie a konzul előtt.

Amennyiben a magyar állampolgár házastárs külföldön történt születésének hazai anyakönyvezésére nem került még sor Magyarországon, úgy a házasság anyakönyvezése iránti kérelemmel egyidejűleg a születés hazai anyakönyvezése iránti kérelmet is be kell nyújtania.

A házassági névre kiállítandó új útlevél iránti kérelmet a házasságkötés hazai anyakönyvezési eljárás befejezése után lehet előterjeszteni.

 

Válás hazai anyakönyvezése

A külföldön történt házasságfelbontás tényét Magyarországon anyakönyveztetni kell. Fontos, hogy amennyiben a külföldi bontóítélet nem rendelkezik a névviselésről, úgy a válás hazai anyakönyvezése adatlapon jelezni szükséges a házasság felbontása után viselni kívánt nevet.

A kérelem benyújtásakor csatolandó iratok:

 • adatlap a válás hazai anyakönyvezéséhez
 • a házasság felbontásáról szóló jogerős külföldi bírósági határozat hiteles magyar nyelvű fordítással
 • a kérelmező és állampolgárságának igazolására alkalmas érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány
 • a magyar házassági anyakönyvi kivonat egyszerű fénymásolata.

Abban az esetben, ha a külföldön kötött házasság korábban Magyarországon nem került anyakönyvezésre, a válás bejegyzésével egyidejűleg a házasság hazai anyakönyvezésére vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani, ezzel azonban az ügyintézés ideje meghosszabbodik és a csatolandó iratok köre is változik (lásd a házasság hazai anyakönyvezése pontot).

Válás hazai anyakönyvezése iránti kérelem esetén kizárólag a válás tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat kiállításának illetékét szükséges megfizetni.