Értesítjük ügyfeleinket, hogy 2019. január elsejétől a magyar állampolgár családtagok esetében az ún. C-EGT/látogató vízum és az azt követő magyarországi tartózkodási kártya iránti kérelmezés lehetősége megszűnt. Schengeni, ún. „C” vízum tehát családegyesítési célból nem adható magyar állampolgár külföldi családtagjai számára.

Ezentúl a magyar állampolgár családtaggal rendelkező külföldi személy a 90 napot meghaladó, családegyesítési célú tartózkodás esetén „D” típusú kérelmet nyújthat be, amennyiben magyar állampolgár családtagját kíséri vagy hozzá csatlakozik. Kérelmére (a benyújtandó dokumentumokra, eljárási határidőkre stb.) a tartózkodási engedélyre vonatkozó szabályok az irányadók, erről további információ a „Hosszú távú tartózkodás - D-vízum” résznél található.

 

A C-vízumkérelmek benyújtása az AS Visa irodáiban történik

 

Ankarában: Aziziye mahallesi Cinnah caddesi no: 98/1 Çankaya / ANKARA

Isztambulban: Ergenekon Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Fransız Hastanesi Sokağı No: 5/ 1-2-3-4-5-6 Harbiye Şişli / ISTANBUL

és Izmirben: İsmet Kaptan Mahallesi Gazi Osman Paşa Bulvarı No.: 7/ Z 22 35210 Konak / İZMİR.

Az AS Visa irodái a központi ügyfélszolgálat telefon- és faxszámán és email címén érhetőek el.

Telefon:  0212 245 95 95

Fax: 0212 245 94 94

E-mail: info@as-visa.com

A  személyes interjúk  színhelye a Főkonzulátus épülete, az alábbi címen: POLAT OFIS B Blok, Imrahor Cad. Yankı Sokak No: 27 Gürsel Mah., Kağıthane – 34400 ISTANBUL

C típusú schengeni vízum - rövid távú tartózkodás (1-90 nap) 

A vízum előzetes beutazási engedély, amely birtokosát nem jogosítja fel automatikusan a belépésre. A beutazás és tartózkodás feltételeinek igazolását a határátkeléskor is kérhetik az utastól. Amennyiben ezt nem tudja teljesíteni, úgy a határról visszafordíthatják.

Vízumkérdőívek

-        Magyar nyelvű vízumkérdőív 

-        Török nyelvű vízumkérdőív 

-        Angol nyelvű vízumkérdőív

Melyik schengeni tagállam külképviseletén kell benyújtani a C-vízumkérelmet?

A vízumkérelmet a fő úti célként meghatározott tagállam (kizárólagos úti cél, vagy több tagállam esetén az a tagállam, ahol a kérelmező a legtöbbet tartózkodik) külképviseletén szükséges benyújtani;

Amennyiben több tagállamot érint az utazás és a tartózkodások időtartama megegyezik, a schengeni térségbe történő belépés szerinti tagállam képviseletén szükséges benyújtani a kérelmet.

C-vízumkiadás más schengeni tagállam nevében Magyarország Isztambuli Főkonzulátusán

Magyarország Isztambuli Főkonzulátusa - vízumképviseleti megállapodás alapján - az alábbi tagállamok nevében ad ki vízumot:

  Norvégia 

  Portugália 

  Szlovénia 

Az alap eljárás szabályai (időpontfoglalási kötelezettség, benyújtandó dokumentumok, eljárás menete, időtartama, vízumdíj, stb.) ezen országok esetében is ugyanazok, mintha a kérelmező Magyarországra utazna.

Ki adhat be C-vízumkérelmet?

- török állampolgár kérelmező

- más harmadik ország állampolgára, amennyiben érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik Törökországban

- más harmadik ország állampolgára, ha jogszerűen tartózkodik Törökországban és a származása szerinti országban nincs magyar vízumkiadó képviselet és más schengeni tagállam nem látja el Magyarország képviseletét

Hogyan kell a kérelmet benyújtani?

A kérelmet főszabály szerint minden kérelmezőnek személyesen kell benyújtania az AS Visa irodájában az előzetesen foglalt időpontban.

Kiskorú kérelmező esetén a szülők benyújthatják a vízumkérelmet a gyermek részére 12 éves korig.

Amennyiben a kérelmező 59 hónapon belül adott 10 ujjáról ujjnyomatot schengeni-tagország külképviseletén, akkor a személyes megjelenés nem kötelező.

Mikor befogadható egy C-vízumkérelem?

A kérelmet a tervezett utazás kezdete előtt legfeljebb három hónappal lehet benyújtani.

Be kell nyújtani a hiánytalanul és olvashatóan kitöltött, aláírt vízumkérdőívet (kiskorú kérelmező esetén mindkét szülőnek szükséges aláírnia a kérelmet).

A kérelmezőnek rendelkeznie kell érvényes útlevéllel, amely:

 • legalább két üres oldalt tartalmaz
 • a megelőző 10 éven belül bocsátották ki
 • érvényessége legalább három hónappal meghaladja a tagállamok területéről történő távozás napját, vagy több tartózkodás esetén a tagállamok területéről történő tervezett utolsó távozás napját

A kérelemhez mellékelni kell 1 db igazolványkép méretű színes fényképet (a vízumkérdőívre ráragasztva), amely 6 hónapnál nem régebbi.

A kérelmező biometrikus adatait (ujjnyomat, fénykép) a kérelembeadáskor fel kell venni.

A vízumdíjat be kell fizetni.

Milyen dokumentumokat kell benyújtani?

- kitöltött vízumkérdőív

- a kérelmezőnek a tartózkodás teljes időtartamára és valamennyi schengeni tagállam területére érvényes utas- és egészségbiztosítással kell rendelkeznie, amely fedez minden olyan költséget, amely egészségügyi okból, sürgősségi orvosi ellátás és/vagy sürgősségi kórházi kezelés, vagy elhalálozás miatt történő hazaszállítás kapcsán a tagállamok területén történő tartózkodásuk során felmerülhet (minimálisan 30.000 EUR fedezetű)

- schengeni térségbe történő beutazás és visszautazás feltételeit igazoló dokumentumok (pl. repülőjegy)

- schengeni térségben történő tartózkodást igazoló dokumentumok (pl. szállásfoglalás, lakásbérleti szerződés)

- anyagi fedezet igazolása; a kérelem benyújtását megelőző három hónapra visszamenőleges bankszámla kivonat

- munkahelyi, iskolalátogatási, társadalombiztosítási igazolások

- amennyiben a kérelmező nem Törökország állampolgára, szükséges a jogszerű törökországi tartózkodás igazolása (érvényes tartózkodási engedély);

- kiskorú kérelmező esetén, amennyiben csak az egyik szülő utazik, szükséges a másik szülő beleegyező nyilatkozata (Muvafakatname); amennyiben a szülők elváltak az ezt igazoló dokumentum.

A támogató dokumentumok részletes listája az egyes ügytípusok szerint az alábbi linken érhető el: 

isztambul.mfa.gov.hu/eng/page/c-vizum-tudnivalok

Figyelem! A lehetséges támogató dokumentumok fenti felsorolása példálózó jellegű, s nem kizárólagos lista. A vízumkérelem benyújtásához szükséges dokumentumok körét a helyi viszonyok függvényében és a konkrét eset összes körülményének figyelembevételével a konzul határozza meg, az bármikor változtatható, alakítható.

 Mi történik, ha valamilyen támogató dokumentum hiányzik?

A kérelem benyújtásakor hiánypótlási felhívás kerül átadásra az ügyfél részére, amelyet pontosan megjelölt határidőben, elsősorban e-mail formájában (consulate.ist@mfa.gov.hu) szükséges továbbítani a Főkonzulátus részére.

 Mennyi a vízumeljárás díja?

A vízumeljárás díja török állampolgárok esetén: 60 EUR

A vízumdíjat az alábbi esetekben nem kell leróni:

 • 12 év alatt gyermekek (török állampolgárok esetén)
 • 6 év alatt gyermekek (nem török állampolgárok esetén)
 • tanulmányi célból vagy ismeretterjesztő képzés céljából tartózkodó tanulók, hallgatók, posztgraduális képzésben részt vevő hallgatók és kísérőtanárok
 • harmadik országok kutatói, akik tudományos kutatás végzése céljából utaznak
 • nonprofit szervezetek azon 25 éves, vagy fiatalabb képviselői, akik nonprofit szervezetek által szervezett szemináriumokon, konferenciákon, sport-, kulturális vagy oktatási eseményeken vesznek részt
 • EGT állampolgár családtagja, ha együtt utaznak
 • diplomata útlevéllel rendelkező harmadik országbeli állampolgár

A vízumkérelem elutasítása esetén a vízumdíj nem téríthető vissza.

Látogatás célú utazás esetén milyen meghívólevelet szükséges benyújtani?

- Magyarország: főszabály szerint az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF)  által kiállított hivatalos meghívólevelet

- Norvégia: Norvég Bevándorlási Hivatal által kiállított meghívólevél  

- Portugália: hivatalos garancialevél

- Szlovénia:  hivatalos garancialevél 

Ha a kérelmező EGT állampolgár családtagja, és rendelkezik a családi kapcsolat igazolására magyar (születési, házassági) anyakönyvi kivonattal, a meghívó fél kézzel írt meghívólevele szükséges, továbbá a meghívó fél személyi igazolványának és lakcímkártyájának másolata; adott esetben a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal által kiállított meghívólevél szükséges.

Ha a kérelmező Magyarországon/ Norvégiában/ Portugáliában/ Szlovéniában tanuló, dolgozó családtagját, ismerősét látogatja meg, szükséges a meghívó fél által kézzel írt meghívólevele, továbbá a meghívó fél útlevelének, tartózkodási engedélyének másolata.

Amennyiben a meghívó fél biztosítja a kérelmező részére a szállást, mellékelni kell a lakásbérleti szerződés másolatát.

EGT állampolgárok családtagjaira vonatkozó szabályok (C-EGT kérelem)

EGT állampolgárok családtagjaira eljárási könnyítések vonatkoznak, ha és amennyiben az alábbiakat bizonyítják:

 • családi kapcsolat igazolása hivatalos dokumentummal (születési vagy házassági anyakönyvi kivonat (magyar családtagnál csak a magyar hatóságok által kiállított anyakönyvi kivonat fogadható el) és a családtag útlevélmásolata
 • a kérelmező EGT állampolgár családtagjával együtt utazik

Eljárási kedvezmények:

 • díjmentes eljárás
 • kevesebb támogató dokumentum szükséges

Mennyi a vízumeljárás ideje?

A vízumeljárás ideje 15 naptári nap. A határozathozatal időtartama egyes esetekben legfeljebb 30 naptári napra meghosszabbítható, különösen, amikor a kérelem további alapos vizsgálata szükséges, vagy képviselet esetében, amikor a képviselt tagállam hatóságaival szükséges konzultáció. Kivételesen, ha meghatározott estekben további dokumentumokra van szükség, a határozathozatal időtartama legfeljebb 60 naptári napra hosszabbítható meg.

Van-e sürgősségi eljárási díj?

Csak olyan állampolgárok részére van, akiknek származási országával az Európai Uniónak van vízumkönnyítési megállapodása, így török állampolgárok részére nincs.

Hogyan lehet időpontot kérni a vízumkérelem benyújtásához?

Időpontot az AS-Visa vízumkiszervező cégtől lehet kérni. Elérhetőségük: as-visa.com

Mi az a visa-shopping? Milyen következményekkel jár?

A kérelmező a vízumot nem jogszerűen használta fel, nem abba a tagállamba utazott a vízummal, amely tagállam külképviseletétől a vízumot kapta, illetve egyéb módon visszaélésszerűen használta fel.

Következmények:

 • a kérelmező ismét csak egyszeri beutazásra jogosító vízumot kaphat
 • súlyos esetekben akár a vízumkérelem elutasításával is járhat.

Mi történik, ha a vízumkérelem elutasításra került? Fellebbezhetek? Beadhatok új vízumkérelmet?

A kérelmező elutasító határozatot kap, amely magyar nyelvű, azonban mind az angol, mind a török változat elérhető online és a konzuli váróban is.

Az elutasító határozat átvételétől számított 8 naptári napon belül fellebbezés nyújtható be személyesen Magyarország Isztambuli Főkonzulátusán. Fellebbezni kizárólag előzetesen foglalt időpontban lehet:

 
 

A Norvégia és Magyarország közötti vízumképviseleti megállapodás alapján, ha Magyarország Isztambuli Főkonzulátusa nem tud pozitív döntést hozni egy vízumkérelem kapcsán, a kérelmet – Norvégia Ankarai Nagykövetségén keresztül – Norvégia Bevándorlási Hivatalának (UDI) tovább küldheti a végső döntés meghozatalára. Az ügyintézés időtartamára vonatkozó információk:
udi.no/en/word-definitions/case-processing-times/

Elutasítás esetén a vízumeljárási díj ismételt megfizetése mellett bármikor új kérelem adható be.

Van formanyomtatvány a fellebbezéshez?

Formanyomtatvány nincs. A kérelmezőnek kell írnia egy kérelmet, amelyben leírja érveit, a fellebbezési szándékát kinyilvánítja és indokolja,  illetve mellékelheti (amennyiben kívánja) a további támogató dokumentumokat. A kérelmet a kérelmezőnek alá kell írnia.

Mennyi a fellebbezési eljárás díja?

A fellebbezési eljárás díja 30 EUR, amelyet a fellebbezési kérelem benyújtásával egyidejűleg kell befizetni.

Annak a kérelmezőnek is be kell fizetnie, aki a vízumeljárás során díjmentességben részesült.

Mennyi a fellebbezési eljárás ideje?

A fellebbezési kérelmet az illetékes hatóság 15 naptári napon belül bírálja el. A határozathozatal szükség esetén (különösen, ha további információ, dokumentumok beszerzése szükséges) 21 nappal meghosszabbítható.

 Mi történik, ha a fellebbezési kérelem elutasításra kerül?

A fellebbezés tárgyában hozott elutasító döntéssel szemben közigazgatási pernek van helye Magyarországon az illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságon. 

 Milyen jogszabály határozza meg a vízumeljárás szabályait?

Az Európai Parlament és a Tanács 810/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról (Vízumkódex), továbbá a vonatkozó hazai jogszabályok.

Miért fontos, hogy olyan e-mail címet adjak meg, amelyet biztosan minden nap nézek, és olyan telefonszámot adjak meg, amelyen elérhető vagyok?

Amennyiben a vízumkérelemmel kapcsolatban bármilyen kérdés, probléma merül fel, telefonon vagy e-mail-en kap értesítést az ügyfél.

Mit jelent a kötelező 7 napos konzultáció?

A Vízumkódex 22. cikke meghatároz bizonyos személyi kategóriákat, amelyek esetén a vízumeljárás során van egy kötelező 7 naptári napos konzultáció a schengeni tagállamok illetékes hatóságai között.