A C-vízumkérelmek benyújtása az AS Visa irodáiban történik:

Ankarában: Aziziye mahallesi Cinnah caddesi no: 98/1 Çankaya / ANKARA

Isztambulban: Istiklal Mahallesi Derviş Gülbaba Sokak No.:2/C-D Beyoğlu – ISTANBUL (Polat Piyalepaşa)

Az AS Visa irodái a központi ügyfélszolgálat telefonszámán és email címén érhetők el.

Telefon:  0212 245 95 95

E-mail: info@as-visa.com

weboldal: https://www.as-visa.com/

A  személyes interjúk helyszíne – szükség esetén – Ankarában a Nagykövetség, Isztambulban a Főkonzulátus épülete:

Ankarában: Sancak Mahallesi, Layos Kosut Caddesi No.2., / Kahire Caddesi No. 30., 06550 Yildiz, Cankaya, ANKARA

Isztambulban: POLAT OFIS B Blok, Imrahor Cad. Yankı Sokak No: 27 Gürsel Mah., Kağıthane – 34400 ISTANBUL

Hogyan kell a kérelmet benyújtani?

A kérelmet főszabály szerint minden kérelmezőnek személyesen kell benyújtania az AS Visa irodájában az előzetesen foglalt időpontban.

Kiskorú kérelmező esetén a szülők benyújthatják a vízumkérelmet a gyermek részére 12 éves korig.

A kérelem benyújtás feltételei:

A kérelmeket legfeljebb hat hónappal, legalább 15 naptári nappal a tervezett utazás megkezdése előtt kell benyújtani. Ha a benyújtás napjától számítva kevesebb, mint 16 nap van hátra az utazásig, a vízumkérelem nem fogadható be.

Indokolt, sürgős, különösen méltányolható egyedi esetekben a külképviselet lehetőséget adhat rá, hogy a kérelmeket a tervezett utazás megkezdése előtti 15 naptári napos határidőn belül is be lehessen nyújtani.

Be kell nyújtani a hiánytalanul és olvashatóan kitöltött, aláírt vízumkérdőívet (kiskorú kérelmező esetén mindkét szülőnek szükséges aláírnia a kérelmet).

A kérelmezőnek rendelkeznie kell érvényes útlevéllel, amely:

  • legalább két üres oldalt tartalmaz
  • a megelőző 10 éven belül bocsátották ki
  • érvényessége legalább három hónappal meghaladja a tagállamok területéről történő távozás napját, vagy több tartózkodás esetén a tagállamok területéről történő tervezett utolsó távozás napját

A kérelemhez mellékelni kell 1 db igazolványkép méretű színes fényképet (a vízumkérdőívre ráragasztva), amely 6 hónapnál nem régebbi.

A kérelmező biometrikus adatait (ujjnyomat, fénykép) a kérelembeadáskor fel kell venni.

A vízumdíjat be kell fizetni.

A vízumdíjakról:

2020. február 1-jétől a vízumdíjak az alábbiak:

Vízum típusa                                                   Új díj

Schengen vízum                                             80 EUR

Schengen vízum 6-12 év között                   40 EUR*

Schengen vízum 0-6 év között                     Díjmentes

*12 év alatti török állampolgároknak díjmentes, amennyiben az úti cél Magyarország (portugáliai vagy szlovéniai úti cél esetén 40 EUR)

Vízumkérdőívek

Török

Angol

Magyar

Ki adhat be C-vízumkérelmet?

- török állampolgár kérelmező

- más harmadik ország állampolgára, amennyiben érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik Törökországban

- más harmadik ország állampolgára, ha jogszerűen tartózkodik Törökországban és a származása szerinti országban nincs magyar vízumkiadó képviselet és más schengeni tagállam nem látja el Magyarország képviseletét

Milyen dokumentumokat kell benyújtani?

- kitöltött vízumkérdőív

- a kérelmezőnek a tartózkodás teljes időtartamára és valamennyi schengeni tagállam területére érvényes utas- és egészségbiztosítással kell rendelkeznie, amely fedez minden olyan költséget, amely egészségügyi okból, sürgősségi orvosi ellátás és/vagy sürgősségi kórházi kezelés, vagy elhalálozás miatt történő hazaszállítás kapcsán a tagállamok területén történő tartózkodásuk során felmerülhet (minimálisan 30.000 EUR fedezetű)

- schengeni térségbe történő beutazás és visszautazás feltételeit igazoló dokumentumok (pl. repülőjegy)

- schengeni térségben történő tartózkodást igazoló dokumentumok (pl. szállásfoglalás, lakásbérleti szerződés)

- anyagi fedezet igazolása; a kérelem benyújtását megelőző három hónapra visszamenőleges bankszámla kivonat

- munkahelyi, iskolalátogatási, társadalombiztosítási igazolások

- amennyiben a kérelmező nem Törökország állampolgára, szükséges a jogszerű törökországi tartózkodás igazolása (érvényes tartózkodási engedély);

- kiskorú kérelmező esetén, amennyiben csak az egyik szülő utazik, szükséges a másik szülő beleegyező nyilatkozata (Muvafakatname); amennyiben a szülők elváltak az ezt igazoló dokumentum.

Figyelem! A lehetséges támogató dokumentumok fenti felsorolása példálózó jellegű, s nem kizárólagos lista. A vízumkérelem benyújtásához szükséges dokumentumok körét a helyi viszonyok függvényében és a konkrét eset összes körülményének figyelembevételével a konzul határozza meg, az bármikor változtatható, alakítható.

 Mi történik, ha valamilyen támogató dokumentum hiányzik?

A kérelem benyújtásakor hiánypótlási felhívás kerül átadásra az ügyfél részére, amelyet pontosan megjelölt határidőben, elsősorban e-mail formájában szükséges továbbítani az Isztambuli Főkonzulátus esetén a consulate.ist@mfa.gov.hu email címre, az Ankarai Nagykövetség esetén a consulate.ank@mfa.gov.hu email címre.

C típusú schengeni vízum - rövid távú tartózkodás (1-90 nap) 

A vízum előzetes beutazási engedély, amely birtokosát nem jogosítja fel automatikusan a belépésre. A beutazás és tartózkodás feltételeinek igazolását a határátkeléskor is kérhetik az utastól. Amennyiben ezt nem tudja teljesíteni, úgy a határról visszafordíthatják.

A VIP kérelmekről:

Az AS Visa irodái VIP szolgáltatást nyújtanak, amelyekről bővebb információ az AS VISA honlapján található (https://www.as-visa.com/DynamicPage.aspx?ID=45&CategoryID=15). Felhívjuk a tisztelt kérelmezők figyelmét, hogy a VIP szolgáltatással benyújtott kérelmek esetén is a Vízumkódex által előírt 15 napos eljárási határidő az irányadó.

Melyik schengeni tagállam külképviseletén kell benyújtani a C-vízumkérelmet?

A vízumkérelmet a fő úti célként meghatározott tagállam (kizárólagos úti cél, vagy több tagállam esetén az a tagállam, ahol a kérelmező a legtöbbet tartózkodik) külképviseletén szükséges benyújtani;

Amennyiben több tagállamot érint az utazás és a tartózkodások időtartama megegyezik, a schengeni térségbe történő belépés szerinti tagállam képviseletén szükséges benyújtani a kérelmet.

A kérelem akkor adható be:

  1. ha az utazás egyetlen célja Magyarország,
  2. ha az utazás alatt több ország is érintett vagy 2 hónap alatt több országba is terveztek utazást és az utazás (vagy utazások) fő célja a napok számát tekintve Magyarország,
  3. ha Magyarországon történik a tranzit,
  4. ha csak Magyarországon történik a tranzit,
  5. ha a schengeni övezetben több országban is történik tranzit, de az első tranzit Magyarországon van 

C-vízumkiadás más schengeni tagállam nevében Magyarország Isztambuli Főkonzulátusán

Magyarország Isztambuli Főkonzulátusa - vízumképviseleti megállapodás alapján - az alábbi tagállamok nevében ad ki vízumot:

  Portugália 

  Szlovénia 

Az alap eljárás szabályai (időpontfoglalási kötelezettség, benyújtandó dokumentumok, eljárás menete, időtartama, vízumdíj, stb.) ezen országok esetében is ugyanazok, mintha a kérelmező Magyarországra utazna.

kérelmek elbírálási ideje 15 nap, ami legfeljebb 45 napra módosítható.

FELLEBBEZÉS:

A negatív döntés (elutasítás) ellen a kérelmező az elutasító határozat kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül fellebbezhet.

A jogorvoslati eljárás/fellebbezés díja: 160 EUR, amelyet a fellebbezés benyújtásakor kell befizetni.

A fellebbezés benyújtása kizárólag előzetes időpontfoglalás alapján lehetséges. Az időpontfoglalás az ONLINE FOGLALÁSI RENDSZEREN keresztül történik.

A fellebbezéshez szükséges dokumentumok:

  • Fellebbezési kérelem: Az Európai Unió hivatalos nyelveinek valamelyikén, lehetőleg angolul vagy magyarul írva.
  • Új támogató dokumentumok: A kérelmet támogató, korábban be nem nyújtott dokumentumok.

Az online időpont lefoglalása után a fellebbezés személyesen nyújtható be Magyarország Isztambuli Főkonzulátusán vagy Ankarai Nagykövetségén. (Attól függően, hogy a negatív döntés hol született.)

A jogorvoslati eljárás időtartama 15 naptári nap, amely bizonyos esetekben meghosszabbítható.

A fellebbezés döntésének kézhez vételétől számított 3 naptári napon belül az illetékes magyarországi hatósághoz bírósági felülvizsgálati kérelem nyújtható be.

Elutasított kérelem esetén a kérelmező új kérelmet bármikor benyújthat, a vízumdíj megfizetése minden kérelem esetén kötelező.

További tájékoztatás található a Konzuli Szolgálat honlapján: https://konzinfo.mfa.gov.hu/utazas-magyarorszagra