KÜLFÖLDI LETELEPDÉS, KÜLFÖLDÖN ÉLŐ MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRKÉNT TÖRTÉNŐ NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL

Külföldi letelepedés bejelentése, illetve külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani, előzetes időpontfoglalás alapján.

Az időpontfoglalás ingyenes, azért semmilyen esetben nem számítunk fel külön díjat.

Időpontfoglalás

 

Végleges külföldi letelepedés bejelentése

Ez az eljárás a végleges külföldi letelepedés szándékának rögzítését, illetve hivatalos bejelentését jelenti.

A kérelem benyújtásához szükséges iratok:

  • érvényes magyar útlevél, személyazonosító igazolvány
  • lakcímkártya
  • magyar születési anyakönyvi kivonat fénymásolatban
  • amennyiben a kérelmező házas, a magyar házassági anyakönyvi kivonata
  • elvált, illetve özvegy családi állapot esetén válási, illetve özvegyi záradékkal ellátott magyar házassági anyakönyvi kivonat

lakcímkártya a bejelentéssel egyidejűleg bevonásra kerül.

Kiskorú kérelmező esetében a végleges külföldi letelepedés bejelentéséhez mindkét szülő személyes jelenléte szükséges, vagy az egyik szülő jelenléte és a másik szülő írásban tett hozzájárulása, amelyet közjegyző, vagy két tanú hitelesít.

 

Külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételi kérelem

Ha a magyar állampolgár nem szerepel a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban (vagy passziválás miatt, vagy, mert soha nem rendelkezett állandó lakóhellyel Magyarországon), kérheti a nyilvántartásba való felvételét. Ehhez a „kérelem külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételéhez” adatlap kitöltésére van szükség, melyet a konzul előtt személyesen kell aláírni.

A kérelem benyújtásához szükséges iratok:

  • érvényes magyar útlevél, személyazonosító igazolvány
  • magyar születési anyakönyvi kivonat egyszerű fénymásolatban
  • amennyiben a kérelmező házas, a magyar házassági anyakönyvi kivonata
  • elvált, illetve özvegy családi állapot esetén válási, illetve özvegyi záradékkal ellátott magyar házassági anyakönyvi kivonat

A nyilvántartásba vételt követően egy olyan lakcímkártya kerül kibocsátásra, melyen a „külföldi cím” elnevezés szerepel.

A lakcímkártya kb. 2-3 hónap elteltével érkezik meg a konzulátusra.

 

Külföldi lakcím változásának bejelentése

A külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakcímének módosítását a főkonzulátuson is kérelmezheti. Ebben az esetben nincs szükség a lakcímkártya cseréjére, hiszen azon továbbra is a „külföldi cím” elnevezés szerepel.

Az eljárás illetékmentes.