Külföldi válás hazai anyakönyvezése

 

Törökországi válás hazai anyakönyvezéséhez szükséges kérelemnyomtatvány: Adatlap válás hazai anyakönyvezéséhez

A hiánytalanul, pontos adatokkal kitöltött kérelemnyomtatványt magával kell hoznia a lefoglalt időpontban! Amennyiben ezt elmulasztja, vagy hiányosan tölti ki, a Főkonzulátus nem tudja Önt fogadni, és új időpontot kell foglalnia!

 

A kérelem benyújtásához szükséges iratok:

  • kitöltött kérelemnyomtatvány;
  • válást igazoló eredeti okirat (anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági végzés);
  • válást igazoló okirat hiteles magyar fordítása;
  • a kérelmező és házastársa állampolgárságának igazolására alkalmas érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány;
  • a magyar házassági anyakönyvi kivonat egyszerű fénymásolata;
  • magyar házastárs születési anyakönyvi kivonatának másolata;
  • amennyiben a házassági nevét is módosítani kívánja (például a születési nevét szeretné újra használni), úgy a "Kérelem házassági névviselési forma módosításához" adatlapot is ki kell tölteni.

2024. március 15. napjától a hazai anyakönyvezési kérelmek mellé csatolandó eredeti külföldi anyakönyvi okiratokat hiteles magyar nyelvű fordítással kell ellátni. A hiteles fordítás elkészítésére a kérelem beadásakor a főkonzulátuson is van lehetőség. A fordítás és a hitelesítés díjáról itt tájékozódhat.

Válás hazai anyakönyvezése iránti kérelem esetén a válás tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat kiállításának illetékét szükséges megfizetni.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a hazai anyakönyvezési eljárásban benyújtott eredeti külföldi anyakönyvi, illetve válási okirat vagy annak hiteles másolata a hazai anyakönyvi alapiratok között kerül elhelyezésre, mely a kérelmező részére nem adható vissza.

 

Hazai anyakönyvezés iránti kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtanielőzetes időpontfoglalás alapján.

Az időpontfoglalás ingyenes, azért semmilyen esetben nem számítunk fel külön díjat.

 IDŐPONTFOGLALÁS

 

A külföldön történt házasságfelbontás tényét Magyarországon anyakönyveztetni kell.

Abban az esetben, ha a külföldön kötött házasság korábban Magyarországon nem került anyakönyvezésre, a válás bejegyzésével egyidejűleg a házasság hazai anyakönyvezésére vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani, ezzel azonban az ügyintézés ideje meghosszabbodik és a csatolandó iratok köre is változik (lásd a házasság hazai anyakönyvezése résznél).

 

Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményeit (születés, házasságkötés, haláleset, valamint házasság külföldön történt felbontása) hazai anyakönyvezési eljárás útján lehet Magyarországon bejegyeztetni.

A hazai anyakönyvezés iránti kérelem bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél előterjeszthető, tiszteletbeli konzulnál nincs lehetőség a kérelem benyújtására.

A hazai anyakönyvezési eljárásban a Főkonzulátus a kérelem átvételében és az illetékes magyarországi hatóság felé való továbbításában működik közre. Az eljárást Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) végzi.

A BFKH email címe és telefonszáma: hazaianyakonyv@bfkh.gov.hu, (+36 1) 323 3176 / 3162

A BFKH ügyfélfogadás ideje: szerda 08.30-12.00 óra