Válás hazai anyakönyvezése

Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményeit (születés, házasságkötés, haláleset, valamint házasság külföldön történt felbontása) hazai anyakönyvezési eljárás útján lehet Magyarországon bejegyeztetni.

A hazai anyakönyvezés iránti kérelem bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél előterjeszthető, tiszteletbeli konzulnál nincs lehetőség a kérelem benyújtására.

A hazai anyakönyvezési eljárásban a főkonzulátus a kérelem átvételében és az illetékes magyarországi hatóság felé való továbbításában működik közre. Az eljárást Budapest Főváros Kormányhivatala végzi.

A Kormányhivatal email címe: hazaianyakonyv@bfkh.gov.hu

Ügyfélfogadás ideje: szerda 08.30-12.00 óra

Telefon: (+36 1) 323 3176 / 3162

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a hazai anyakönyvezési eljárásban benyújtott eredeti külföldi anyakönyvi, illetve válási okirat vagy annak hiteles másolata a hazai anyakönyvi alapiratok között kerül elhelyezésre, mely a kérelmező részére nem adható vissza.

Hazai anyakönyvezés iránti kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani, előzetes időpontfoglalás alapján.

Az időpontfoglalás ingyenes, azért semmilyen esetben nem számítunk fel külön díjat.

 Időpontfoglalás

 

A külföldön történt házasságfelbontás tényét Magyarországon anyakönyveztetni kell.

Abban az esetben, ha a külföldön kötött házasság korábban Magyarországon nem került anyakönyvezésre, a válás bejegyzésével egyidejűleg a házasság hazai anyakönyvezésére vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani, ezzel azonban az ügyintézés ideje meghosszabbodik és a csatolandó iratok köre is változik (lásd a házasság hazai anyakönyvezése résznél).

A kérelem benyújtásához szükséges iratok:

  • a válást igazoló eredeti okirat (anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági végzés)
  • válást igazoló okirat hiteles magyar fordítása
  • a kérelmező és állampolgárságának igazolására alkalmas érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány
  • a magyar házassági anyakönyvi kivonat egyszerű fénymásolata
  • magyar házastárs születési anyakönyvi kivonatának másolata
  • amennyiben a házassági nevét is módosítani kívánja (például újra a leánykori nevét használná), úgy a "kérelem házassági névviselési forma megváltoztatására" adatlapot is ki kell tölteni

Válás hazai anyakönyvezése iránti kérelem esetén a válás tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat kiállításának illetékét szükséges megfizetni.