Születés hazai anyakönyvezése

Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményeit (születés, házasságkötés, haláleset, valamint házasság külföldön történt felbontása) hazai anyakönyvezési eljárás útján lehet Magyarországon bejegyeztetni.

A hazai anyakönyvezés iránti kérelem bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél előterjeszthető, tiszteletbeli konzulnál nincs lehetőség a kérelem benyújtására.

A hazai anyakönyvezési eljárásban a főkonzulátus a kérelem átvételében és az illetékes magyarországi hatóság felé való továbbításában működik közre. Az eljárást Budapest Főváros Kormányhivatala végzi.

A Kormányhivatal email címe: hazaianyakonyv@bfkh.gov.hu

Ügyfélfogadás ideje: szerda 08.30-12.00 óra

Telefon: (+36 1) 323 3176 / 3162

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a hazai anyakönyvezési eljárásban benyújtott eredeti külföldi anyakönyvi, illetve válási okirat vagy annak hiteles másolata a hazai anyakönyvi alapiratok között kerül elhelyezésre, mely a kérelmező részére nem adható vissza.

Hazai anyakönyvezés iránti kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani, előzetes időpontfoglalás alapján.

Az időpontfoglalás ingyenes, azért semmilyen esetben nem számítunk fel külön díjat.

Időpontfoglalás

 

Törökországban az újszülöttek török születési anyakönyvi kivonatát (doğum kayıt örneği) a lakóhely szerinti népesség nyilvántartó hivatalban (Nüfus İdairesi) ingyenesen lehet kikérni. Ezen okiratot nem kell Apostille-tanúsítvánnyal vagy hiteles fordítással ellátni.

Az újszülött születésének hazai anyakönyvezése iránti kérelmet a magyar állampolgár szülő kezdeményezi, mindkét szülőnek meg kell jelennie és az adatlapokat a konzul előtt kell aláírnia.

A kérelem benyújtásához szükséges iratok:

  • eredeti külföldi születési anyakönyvi kivonat (doğum kayıt örneği).
  • a szülők személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány
  • a magyar állampolgárságot igazoló irat, mely adott esetben megegyezhet a személyazonosság igazolására alkalmas irattal (útlevél, személyazonosító igazolvány vagy honosítási okirat, egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági igazolvány)
  • amennyiben a gyermek házasságban született, a magyar házassági anyakönyvi kivonatának egyszerű fénymásolata
  • házasságon kívül született gyermek esetén a gyermekre vonatkozóan tett apai elismerő nyilatkozat vagy a külföldi hatóság előtt tett apai elismerő nyilatkozat hiteles magyar nyelvű fordítással, illetve apaságot megállapító bírósági ítélet hiteles magyar fordítással.

Gyermekek nyilvántartásba vétele

A születés hazai anyakönyvezése eljárás során a szülőknek nyilatkozni kell gyermekük lakóhelyéről, mely alapján a hazai hatóságok a gyermeket „Magyarországon élő” vagy „külföldön élő” magyar állampolgárként veszik nyilvántartásba.

Gyermek nyilvántartásba vétele Magyarországon élő magyar állampolgárként – ez a lehetőség akkor választható, ha a magyar állampolgár szülő nem jelentette be a végleges külföldi letelepedését.

A kérelem benyújtásakor csatolandó iratok:

  • az egyik szülő magyar lakcímkártyájának a másolatát, amelyen magyarországi lakcím van feltüntetve vagy
  • a magyar szülő lakhelyét igazoló magyarországi tulajdoni lap, vagy bérleti szerződés másolata.

Gyermek nyilvántartásba vétele külföldön élő magyar állampolgárként – ez a lehetőség akkor választható, ha a magyar állampolgár szülő bejelentette végleges külföldi letelepedését, vagy a török állampolgár szülő lakcímére kívánják a gyermeket nyilvántartásba venni.

 

A születés hazai anyakönyvezési- és a nyilvántartásba vételi eljárás illeték- és konzuli közreműködői díjmentes.

 

6 év alatti gyermekek részére a születés hazai anyakönyvezési eljárással egyidejűleg, a magyar állampolgár szülő írásbeli nyilatkozatával indítható az útlevéleljárás, melyhez egy darab, a gyermekről újonnan készült igazolványképet szíveskedjenek magukkal hozni.