Külföldi születés hazai anyakönyvezése

 

Törökországi születés hazai anyakönyvezéséhez szükséges kérelemnyomtatvány: Adatlap születés hazai anyakönyvezéséhez

A hiánytalanul, pontos adatokkal kitöltött kérelemnyomtatványt magával kell hoznia a lefoglalt időpontban! Amennyiben ezt elmulasztja, vagy hiányosan tölti ki, a Főkonzulátus nem tudja Önt fogadni, és új időpontot kell foglalnia!

 

A kérelem benyújtásához szükséges iratok:

  • kitöltött kérelemnyomtatvány
  • eredeti külföldi születési anyakönyvi kivonat (doğum kayıt örneği);
  • a szülők személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány;
  • a magyar állampolgárságot igazoló irat, mely adott esetben megegyezhet a személyazonosság igazolására alkalmas irattal (útlevél, személyazonosító igazolvány vagy honosítási okirat, egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági igazolvány);
  • amennyiben a gyermek házasságban született, a magyar házassági anyakönyvi kivonatának egyszerű fénymásolata;
  • amennyiben a külföldön kötött házasság magyarországi hazai anyakönyvezése még nem történt meg, a gyermek születésének anyakönyvezésével egyidőben a házasság anyakönyvezése iránti kérelem benyújtása is kötelező;
  • házasságon kívül született gyermek esetén a gyermekre vonatkozóan tett apai elismerő nyilatkozat vagy a külföldi hatóság előtt tett apai elismerő nyilatkozat hiteles magyar nyelvű fordítással, illetve apaságot megállapító bírósági ítélet hiteles magyar fordítással.

2024. március 15. napjától a hazai anyakönyvezési kérelmek mellé csatolandó eredeti külföldi anyakönyvi okiratokat hiteles magyar nyelvű fordítással kell ellátni. A hiteles fordítás elkészítésére a kérelem beadásakor a főkonzulátuson is van lehetőség. A fordítás és a hitelesítés díjáról itt tájékozódhat.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a hazai anyakönyvezési eljárásban benyújtott eredeti külföldi anyakönyvi, illetve válási okirat vagy annak hiteles másolata a hazai anyakönyvi alapiratok között kerül elhelyezésre, mely a kérelmező részére a későbbiekben nem adható vissza. Amennyiben az eredeti külföldi anyakönyvi, illetve válási okiratot vagy annak hiteles másolatát az ügyfél vissza szeretné kérni, azt a kérelem benyújtásakor kell jelezni.

 

Hazai anyakönyvezés iránti kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtanielőzetes időpontfoglalás alapján.

IDŐPONTFOGLALÁS

 

Törökországban az újszülöttek török születési anyakönyvi kivonatát (doğum kayıt örneği) a lakóhely szerinti népesség nyilvántartó hivatalban (Nüfus İdairesi) ingyenesen lehet kikérni. Ezen okiratot nem kell Apostille-tanúsítvánnyal vagy hiteles fordítással ellátni.

Az újszülött születésének hazai anyakönyvezése iránti kérelmet a magyar állampolgár szülő kezdeményezi, mindkét szülőnek meg kell jelennie és az adatlapokat a konzul előtt kell aláírnia.

Gyermekek nyilvántartásba vétele

A születés hazai anyakönyvezése eljárás során a szülőknek nyilatkozni kell gyermekük lakóhelyéről, mely alapján a hazai hatóságok a gyermeket „Magyarországon élő” vagy „külföldön élő” magyar állampolgárként veszik nyilvántartásba.

Gyermek nyilvántartásba vétele Magyarországon élő magyar állampolgárként – ez a lehetőség akkor választható, ha legalább az egyik szülő rendelkezik érvényes, bejelentett magyarországi lakóhellyel.

A kérelem benyújtásakor csatolandó iratok:

  • az egyik szülő magyar lakcímkártyájának a másolatát, amelyen magyarországi lakcím van feltüntetve; vagy
  • a magyar szülő lakhelyét igazoló magyarországi tulajdoni lap, vagy bérleti szerződés másolata.

Gyermek nyilvántartásba vétele külföldön élő magyar állampolgárként – ez a lehetőség akkor választható, ha a magyar állampolgár szülő bejelentette végleges külföldi letelepedését, vagy a török állampolgár szülő lakcímére kívánják a gyermeket nyilvántartásba venni.

 

A születés hazai anyakönyvezési- és a nyilvántartásba vételi eljárás illeték- és konzuli közreműködői díjmentes.

 

6 év alatti gyermekek részére a születés hazai anyakönyvezési eljárással egyidejűleg, a magyar állampolgár szülő írásbeli nyilatkozatával indítható az útlevéleljárás, melyhez egy darab, a gyermekről újonnan készült igazolványképet szíveskedjenek magukkal hozni.

 

Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményeit (születés, házasságkötés, haláleset, valamint házasság külföldön történt felbontása) hazai anyakönyvezési eljárás útján lehet Magyarországon bejegyeztetni.

A hazai anyakönyvezés iránti kérelem bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél előterjeszthető, tiszteletbeli konzulnál nincs lehetőség a kérelem benyújtására.

A hazai anyakönyvezési eljárásban a Főkonzulátus a kérelem átvételében és az illetékes magyarországi hatóság felé való továbbításában működik közre. Az eljárást Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) végzi.

A BFKH email címe és telefonszáma: hazaianyakonyv@bfkh.gov.hu, (+36 1) 323 3176 / 3162

A BFKH ügyfélfogadás ideje: szerda 08.30-12.00 óra

 

Anyasági támogatás/ Fiatalok Életkezdési Támogatása iránti kérelem

Amennyiben Anyasági támogatást/ Fiatalok Életkezdési Támogatását ("babakötvény") is igénylik, a kérelmet a születés anyakönyvezésével egyidejűleg benyújthatják. Ebben az esetben kérjük hozzák magukkal a kinyomtatott és kitöltött kérelmet, amit ide kattintva érhetnek el.