APAI ELISMERŐ NYILATKOZAT

Apai elismerő nyilatkozat iránti kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani, előzetes időpontfoglalás alapján.

Az időpontfoglalás ingyenes, azért semmilyen esetben nem számítunk fel külön díjat.

Időpontfoglalás

Amennyiben a szülők a gyermek születésekor nem házasok, a gyermek születésének hazai anyakönyvezése céljából az apának teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot kell tennie.

Apai elismerő nyilatkozat tehető a még meg nem született gyermek esetében is.

A vonatkozó magyar jogszabályi rendelkezések szerint az eljáró hatóságnak meg kell vizsgálnia, hogy a gyermek családi jogállása rendezett-e, vagyis az apai jogállás betöltött-e. Az apai elismerő nyilatkozat felvételére ugyanis csak akkor van lehetőség, ha az apai jogállás betöltetlen, azaz a magyar családjogi szabályok alapján senkit nem lehet a gyermek apjának tekinteni. A magyar jogban (Polgári Törvénykönyv 4:98-114. §) az, hogy ki tekinthető a gyermek apjának, vélelmeken alapul, ellentétben az anyai pozícióval, ami a születés tényével egyértelműen betöltötté válik. A hatályos magyar jogban az apaság a következő vélelmeken alapulhat, ebben a sorrendben:

1) az anya fennálló házassága,

2) fennálló házasság hiányában az anya megszűnt házassága, ha a gyermek születésétől visszafelé számított 300 napon belül szűnt meg a házasság bontóper útján vagy a férj halálával,

3) élettársak esetén emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárás

4) apai elismerő nyilatkozat,

5) az apaság bírósági megállapítása.

Amennyiben a jogszabályok értelmében más személyt kell a gyermek (jogi) apjának tekinteni, mint a (biológiai) apa, abban az esetben teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat NEM tehető az apaság vélelmének bírósági megdöntéséig.

Az apaság vélelmét bírósági úton lehet megdönteni Magyarországon, ezáltal az apai jogállás betöltetlenné válik, majd ezt követően a biológiai apa már teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot tehet. Konzulátusunk az imént leírt tényállás esetén csupán a gyermek jogi apja nevére történő anyakönyvezésben tud eljárni, a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat rögzítésében, a biológiai apa nevére történő anyakönyvezésben, továbbá az apaság vélelmének bírósági megdöntésében nem. Ilyen esetben kizárólag hazautazásra szolgáló ideiglenes útlevelet tudunk kiállítani a gyermeknek a magyarországi ügyintézést (apaság vélelmének megdöntése, születés hazai anyakönyvezése Magyarországon, útlevél igénylése Magyarországon) elősegítendő.

A kérelem benyújtásához szükséges feltételek:

  • mindkét szülő személyes jelenléte (kivéve: az anya a hozzájáruló nyilatkozatot később is megteheti, ez esetben csak a nyilatkozni kívánó apa személyes jelenléte szükséges)
  • szülők érvényes útlevele, személyazonosító igazolványa
  • a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata
  • ha az anya elvált családi állapotú, akkor be kell mutatni a magyar házassági anyakönyvi kivonatot, amely a válás tényét tartalmazza, vagy a magyar bíróság jogerős ítéletét a válás kimondásáról
  • ha az anya özvegy családi állapotú, akkor be kell mutatni az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonatát
  • az apának több mint 16 évvel idősebbnek kell lennie a gyermeknél

Az apai elismerő nyilatkozat díjáról itt tájékozódhat.