Magánútlevél igénylése 12 éven aluli gyermekek részére

Hasznos információk

gyermekek részére önálló útlevelet kell igényelni. 6 éves kor alatt az útlevél érvényessége 3 év, 6-12 éves kor között 5 év. 
Gyermeknek útlevélkérelem főszabály szerint csak magyar születési anyakönyvi kivonat birtokában adható be. Amennyiben a gyermek külföldön született és még nem rendelkezik magyar születési anyakönyvi kivonattal (NEM a török anyakönyvi kivonat fordításával!), úgy először, illetve az útlevélkérelem beadásával egyidejűleg a gyermek születésének magyarországi anyakönyvezését kell kérelmezni. Ehhez kapcsolódóan kérjük, hogy olvassák el figyelmesen a „Konzuli információk”, azon belül az „Anyakönyvezés” fül alatt a „születés hazai anyakönyvezése” részt.

A kérelem benyújtása

A magánútlevél iránti kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani, előzetes időpontfoglalás alapján.

Az időpontfoglalás ingyenes, azért semmilyen esetben nem számítunk fel külön díjat.

 Időpontfoglalás

 A foglalásnál az "Útlevélkérelem" ügytípust kell kiválasztani. A személyek számánál annyi főt kell beírni, ahány főnek útlevelet kérelmeznek.
 

A 12 év alatti kiskorú kérelmező esetében mindkét szülő jelenléte szükséges a kérelem benyújtásához, de a gyermeknek nem kell megjelennie. Mindkét szülőnek érvényes okmánnyal kell rendelkeznie, amely magyar állampolgár szülő esetében csak személyi igazolvány vagy útlevél lehet.

Amennyiben a szülői felügyeleti jogot csak az egyik szülő gyakorolja, ezt a tényt megfelelő okirattal (jogerős bírósági határozat, a szülők bíróság által jóváhagyott egyezsége, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata, stb.) igazolni kell.

Amennyiben az egyik szülő akadályoztatva van és nem tud megjelenni az útlevélkérelem felvételekor, kérjük, a hozzájáruló nyilatkozat megtétele érdekében vegyék fel a kapcsolatot a főkonzulátussal (consulate.ist@mfa.gov.hu).

A gyermekről készült 1 db színes igazolványképet hozzanak magukkal.

Az útlevél eljárás ideje, a kérelmezett útlevél kézhezvétele

Az elkészült okmány kézbesítése az alábbiak szerint kérhető:

  • magyarországi lakcímre postázás
  • átvétel magyarországi okmányirodában
  • átvétel a Központi Okmányiroda ügyfélszolgálatán
  • személyes átvétel az isztambuli főkonzulátuson
  • postázás Törökországban található lakcímre.

Az elkészült útleveleket Magyarországról meghatározott időnként kézbesítik a főkonzulátusra, az útlevél ennek megfelelően általában 3-5 héten belül érkezik meg a főkonzulátusra. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe az utazásaik tervezésekor. Tekintve, hogy az eljárási idő ennél hosszabb is lehet, ne vásároljanak az utazáshoz menetjegyet (repülőjegy, buszjegy stb.) az útlevél kézhezvétele előtt. Az ebből eredő esetleges károkért a főkonzulátus nem tud felelősséget vállalni.

Amennyiben a kérelem benyújtásakor a kérelmező nem rendelkezik érvényes útlevéllel, személyi igazolvánnyal, állampolgársági bizonyítvánnyal vagy honosítási okirattal, és a személyi adat- és lakcímnyilvántartó rendszer nem igazolja az állampolgárságát, úgy hivatalból állampolgársági vizsgálatot kell lefolytatni (ehhez a formanyomtatványt helyben biztosítjuk). Ilyenkor az útlevél eljárás ideje átlagosan 3-6 hónappal meghosszabbodik, de felhívjuk a figyelmet, hogy az állampolgárság vizsgálat ennél hosszabb is lehet.

Az útlevelek érvényességi ideje

Az útlevelet 6 éves kor alatt 3 éves, 6-12 éves kor között 5 éves érvényességgel lehet igényelni.

Az útlevél eljárás díja

Az útlevél eljárás díjáról itt tájékozódhat.

Amennyiben az útlevél igénylésére az útlevél elvesztése miatt kerül sor, vagy második útlevélként kerül kiállításra, az eljárási díj magasabb.

Amennyiben az új útlevél igénylésére a korábbi útlevél ellopása miatt kerül sor, csak abban az esetben nem kell a pótdíjat megfizetni, ha a kérelmezéskor az igénylő bemutatja az eltulajdonításról szóló rendőrségi jegyzőkönyvet.