III. Magánútlevél igénylése 12 éven aluli gyermekek részére

1., Hasznos információk

gyermekek részére önálló útlevelet kell igényelni. 6 éves kor alatt az útlevél érvényessége 3 év, 6-12 éves korig 5 év. 
Gyermeknek útlevélkérelem főszabály szerint csak magyar születési anyakönyvi kivonat birtokában adható be. Amennyiben a gyermek külföldön született és még nem rendelkezik magyar születési anyakönyvi kivonattal (NEM a török anyakönyvi kivonat fordításával!), úgy először, illetve az útlevélkérelem beadásával egyidejűleg a gyermek születésének magyarországi anyakönyvezését kell kérelmezni. Ehhez kapcsolódóan kérjük, hogy olvassák el figyelmesen a „Konzuli információk, ügyintézés”, azon belül az „Anyakönyvezés” fül alatt a „Születés hazai anyakönyvezése” részt.

2. A kérelem benyújtása

A magánútlevél iránti kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani, előzetes időpontfoglalás alapján. Időpont igénylés az alábbi weboldalon keresztül lehetséges: https://ifr.mfa.gov.hu/Idopontfoglalas/Pages/idopontfoglalas.aspx

 A foglalásnál az "Útlevélkérelem" ügytípust kell kiválasztani. A személyek számánál annyi főt kell beírni, ahány főnek útlevelet kérelmeznek.
A 12 év alatti kiskorú kérelmező esetében mindkét szülő jelenléte szükséges a kérelem benyújtásához, de a gyermeknek nem kell megjelennie. Mindkét szülőnek érvényes okmánnyal kell rendelkeznie, amely magyar állampolgár szülő esetében csak személyi igazolvány vagy útlevél lehet.

Amennyiben a szülői felügyeleti jogot csak az egyik szülő gyakorolja, ezt a tényt megfelelő okirattal (jogerős bírósági határozat, a szülők bíróság által jóváhagyott egyezsége, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata, stb.) igazolni kell.

Amennyiben az egyik szülő akadályoztatva van és nem tud megjelenni az útlevélkérelem felvételekor, kérjük, a hozzájáruló nyilatkozat megtétele érdekében vegyék fel a kapcsolatot a főkonzulátussal (mission.ist@mfa.gov.hu).

A gyermekről készült 1 db színes igazolványképet hozzanak magukkal.

3. Az útlevél eljárás ideje, a kérelmezett útlevél kézhezvétele

Az elkészült okmány kézbesítése az alábbiak szerint kérhető:

  • magyarországi lakcímre postázás
  • átvétel magyarországi okmányirodában
  • átvétel a Központi Okmányiroda ügyfélszolgálatán
  • személyes átvétel az isztambuli főkonzulátuson
  • postázás Törökországban található lakcímre.

Az elkészült útleveleket Magyarországról meghatározott időnként kézbesítik a főkonzulátusra, az útlevél ennek megfelelően általában 3-5 héten belül érkezik meg a főkonzulátusra. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe az utazásaik tervezésekor de - tekintve, hogy az eljárási idő tartama hosszabb is lehet - ne vásároljanak az utazáshoz menetjegyeket az útlevél kézhezvétele előtt (repülőjegy, buszjegy, stb.), mert az ebből eredő esetleges károkért a főkonzulátus nem tud felelősséget vállalni.

Amennyiben a kérelem benyújtásakor a kérelmező nem rendelkezik érvényes útlevéllel, személyi igazolvánnyal, állampolgársági bizonyítvánnyal vagy honosítási okirattal, és a személyi adat- és lakcímnyilvántartó rendszer nem igazolja az állampolgárságát, úgy hivatalból állampolgársági vizsgálatot kell lefolytatni (ehhez a formanyomtatványt helyben biztosítjuk). Ilyenkor az útlevél eljárás ideje átlagosan 3-6 hónappal meghosszabbodik, de felhívjuk a figyelmet, hogy az állampolgárság vizsgálat ennél hosszabb is lehet.

4. Az útlevelek érvényességi ideje

Az útlevelet 6 éves kor alatt 3 éves, 6-12 éves kor között 5 éves érvényességgel lehet igényelni.

5. Az útlevél eljárás díja és befizetése

Az útlevél eljárás díjáról és a befizetés módjáról itt tájékozódhat

Amennyiben az útlevél igénylésére az útlevél elvesztése miatt kerül sor, vagy második útlevélként kerül kiállításra, az eljárási díj magasabb.

Amennyiben az új útlevél igénylésére a korábbi útlevél ellopása miatt kerül sor, csak abban az esetben nem kell a pótdíjat megfizetni, ha a kérelmezéskor az igénylő bemutatja az eltulajdonításról szóló rendőrségi jegyzőkönyvet.