Letölthető kérelemnyomtatvány: anyasági támogatás

KÖLDÖKZSINÓR PROGRAM

2018 januárjától családtámogatásban részesülhetnek a külhonban született magyar gyermekek.

A részéletekről a http://csalad.hu oldalon olvashat.

Anyasági támogatás és Fiatalok Életkezdési Támogatása (ún. Babakötvény)

Az anyasági támogatás iránti kérelmek, valamint a Fiatalok Életkezdési Támogatása (FÉTÁM – ún. „babakötvény”) iránti kérelmek 2018. január 1-től a konzuli feladatot ellátó hivatásos magyar külképviseleteken is kezdeményezhetők a Magyarország közigazgatási határain kívül élő magyarok számára az alábbiak szerint.

Anyasági támogatási kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani, előzetes időpontfoglalás alapján.

Az időpontfoglalás ingyenes, azért semmilyen esetben nem számítunk fel külön díjat.
Időpontfoglalás

A foglalásnál az "Anyasági támogatás/FÉTÁM" ügytípust kell kiválasztani. A személyek számánál annyi főt kell beírni, ahány gyermek vonatkozásában igénylik a támogatást.

Az eljárás díjmentes.

Anyasági támogatás

Az anyasági támogatás egyszeri ellátás, amelynek gyermekenkénti összege (2018-ban) 64.125 forint, ikergyermek esetén gyermekenként 85.500 forint. Jellege szerint ún. „kelengyepénz", amely az újszülött gyermekre tekintettel jár.

A támogatást a magyar származású vagy magyar állampolgárságú gyermekre tekintettel a támogatásra jogosult vér szerinti anya/örökbefogadó szülő/gyám - állampolgárságától függetlenül - igényelheti, a gyermek születésétől számított hat hónapon belül. A kérelmet az édesanya a magyar állampolgárságú, hazailag anyakönyvezendő (vagyis külföldön született) gyermekek esetében akkor is benyújthatja, ha a születés hazai anyakönyvezése még nem történt meg.

A kérelem benyújtásához szükséges iratok:

  • kérelmező édesanya érvényes útlevele, személyazonosító igazolványa
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata

Örökbefogadó szülő, valamint gyám által benyújtott kérelem esetén csatolni kell az örökbefogadást engedélyező gyámhatósági határozatot, illetőleg a gyámkirendelő határozatot is.

Fontos, hogy az igénylőlapokon ne tüntessenek fel magyar lakcímet, még akkor sem, ha egyébként állandó lakhelyük Magyarországon van, mivel ebben az esetben a belföldi kérelmezőkre vonatkozó szabályok szerint lehetne a kérelmet beadni. Mindig a tényleges életvitel szerinti tartózkodás helyszíne az irányadó, ezt valamilyen okirattal alá kell támasztani (pl. külföldi közüzemi számla, külföldi címet tartalmazó személyi okmány) a kérelem mellékleteként. A Magyar Államkincstár kéri a külföldi számlaszám mellett az IBAN kód szerepeltetését, vagy kérik az IBAN-t tartalmazó bankszámlakivonat csatolását a kérelem mellé.

Amennyiben több mint hat hónap telt el a születés óta, úgy igazolási kérelem beadásának van helye. Jogszabály alapján az igazolási kérelemben az esetleges akadályoztatás tényéről kell nyilatkozni, az akadály megszűnését követő nyolc napon belül, ugyanakkor, ha a gyermek születésétől számítva 1 év már eltelt, igazolási kérelem sem adható be.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási kérelem elbírálásában, kiutalásában a konzul nem illetékes, kizárólag a kérelem átvételénél és továbbításánál működik közre.

Figyelem! A kérelem elektronikusan, ügyfélkapu regisztrációt követően is beadható:

anyasági támogatás link: 

A Magyar Államkincstár közvetlenül gondoskodik a kérelmek befogadásáról, feldolgozásáról, valamint a kérelem elfogadását követő nyolc napon belül a támogatás kiutalásáról is. Az ügyfelek részére az Államkincstár a koldokzsinor@allamkincstar.gov.hu címen nyújt közvetlenül tájékoztatást.

Az Államkincstár javasolja, hogy lehetőség szerint minden esetben a bankszámlás utalást válasszák az ügyfelek.

FÉTÁM (Fiatalok Életkezdési Támogatása - ún. „Babakötvény")

Életkezdési támogatásként jelenleg egyszeri, 42.500 forint támogatási összeg jár, amelyet a Magyar Államkincstár a gyermek részére nyitott életkezdési letéti számlán ír jóvá. A számlán elhelyezett összeget - egészen a gyermek nagykorúságáig - a Magyar Államkincstár évenként növeli az inflációval megegyező mértékű kamattámogatással. Az így felhalmozott megtakarításról a 18. életévét betöltött gyermek rendelkezhet.

A kérelmet a gyermek születését követően lehet benyújtani. A FÉTÁM kérelemről az anyasági támogatással közös formanyomtatványon kell nyilatkozni, de a FÉTÁM időkorlát nélkül önállóan is igényelhető, amelyhez külön formanyomtatványt kell kitöltetni.

Magyar állampolgárságú, már anyakönyvezett gyermek esetén a gyermek magyar, személyazonosításra alkalmas igazolványának (személyi igazolvány vagy útlevél), valamint a kérelmező (szülő vagy más törvényes képviselő) személyazonosításra alkalmas igazolványának másolatát is be kell mutatni. Örökbefogadó szülő, valamint gyám által benyújtott kérelem esetén csatolni kell továbbá a fentieken túl az örökbefogadást engedélyező gyámhatósági határozatot, illetőleg a gyámkirendelő határozatot is.

Figyelem! A kérelem elektronikusan, ügyfélkapu regisztrációt követően is beadható:

FÉTÁM – link: